-->

Predstavitev knjige Angela Florama »La veglia di Ljuba«/Presentazione del libro di Angelo Floramo «La veglia di Ljuba»

24 Ottobre 2019 - 18:30

>> ŠPIETAR
>> v četartak, 24. otuberja, ob 18.30
bo v kamunski dvorani predstavitev knjige Angela Florama »La veglia di Ljuba.« Parpravlja zadruga Coop kupe z Univerzo za tretje življensko obdobje Auser in špietarsko biblioteko.

>> SAN PIETRO
>> giovedì, 24 ottobre, alle 18.30
si terrà nella sala consiliare la presentazione del libro di Angelo Floramo «La veglia di Ljuba». Organizza la Coop assieme all’Università della terza età-Auser e alla biblioteca comunale.