-->

Tečaji v okviru iniciative V kuhinji z gubanco none/Corsi dal titolo In cucina con la gubana della nonna

22 Ottobre 2019 - 19:00

>> AŽLA
>> vsak četartak do konca otuberja,
puojdejo naprej tečaji v okviru iniciative V kuhinji z gubanco none. 24. otuberja Valeria bo učila parpraviti pugačo. V četartak, 31. otuberja, se bote učili, kupe s Francesco Gobbo, parpraviti bučni zajtark. De bi se vpisal’, pišite, do četartka, kàr je predviden tečaj, na info@gubanadellanonna.com al’ pokličite na 0432 727243.

>> AZZIDA
>> ogni giovedì fino alla fine di ottobre,
proseguono i corsi nell’ambito dell’iniziativa In cucina con la gubana della nonna. Il 24 ottobre Valeria insegnerà a preparare la focaccia. Giovedì, 31 ottobre, imparerete a preparare, assieme a Francesca Gobbo, la colazione a base di zucca. Per iscrivervi scrivete entro il giovedì in cui si tiene il corso a info@gubanadellanonna.com o chiamate lo 0432 727243.