-->

Tečaji v okviru iniciative V kuhinji z gubanco none/Corsi In cucina con la gubana della nonna

3 Ottobre 2019 - 19:00

>> AŽLA
>> v četartak, 3. otuberja,
začnejo otuberski tečaji v okviru iniciative V kuhinji z gubanco none. Valeria bo parvi četartak učila parpraviti štruklje, 10. otuberja pa jabolčne slaščice. De bi se vpisal’, pišite na info@gubanadellanonna.com.

>> AZZIDA
>> giovedì, 3 ottobre,
iniziano i corsi di ottobre nell’ambito dell’iniziativa In cucina con la gubana della nonna. Valeria, il primo giovedì, insegnerà a preparare gli strucchi, il 10 ottobre, invece, i dolci a base di mele. Per iscrivervi, scrivete a info@gubanadellanonna.com.