-->

Odtis Kanalskega/Impronta di Kanal

6 Agosto 2019 - 08:00

>> KANAL
>> do 15. šetemberja
gre naprej Odtis Kanalskega, se pravi poulična spiralna pot v osrčju naselja Kanal. Na ogled obiskovalcem bojo ustvarjalnost in delo posameznikov in društev, mlajših in starejših prebivalcev občine Kanal.

>> KANAL
>> fino al 15 settembre
continua Odtis Kanalskega, ossia un percorso a spirale per le vie del centro di Kanal. In mostra per i visitatori ci saranno la creatività e il lavoro di singoli e di associazioni, dei più giovani e più anziani abitanti del comune di Kanal.