-->

Dreškega poletja 2019/Estate a Drenchia 2019

6 Agosto 2019 - 18:30

>> DREKA
>> do 15. vošta
gre naprej, v okviru Dreškega poletja 2019, bogati program. V torak, 6. vošta, bo ob 18.30 v Lazih Stara Jedila; pred večerjo bo Beneško gledališče nastopilo na predstavitvi Glavna vaja. V petak, 9. vošta, bo ob 20.30 v Dolenji Dreki Beneško gledališče nastopilo na predstavitvi Zdreu bunik. V sriedo, 14. vošta, bo v koči na Solarjeh prireditev Snopiči za Rožinco: ob 15. bo začela priprava, ob 18. bo pašta; se bo odviju tudi slikarski konkorš Dreške ojceta. V četartak, 15. vošta, bo praznovanje Rožince. Ob 10. bo sejmič, ob 11. sv. maša v cierkvi Device Marije, ob 13. dreško kosilo.

>> DRENCHIA
>> fino al 15 agosto
continua il ricco programma di Estate a Drenchia 2019. Martedì, 6 agosto, alle 18.30 si terrà a Laze Cibi antichi; prima della cena il Beneško gledališče si esibirà nello spettacolo Glavna vaja. Venerdì, 9 agosto, alle 20.30, a Drenchia di Sotto, il Beneško gledališče si esibirà nello spettacolo Zdreu bunik. Mercoledì, 14 agosto, si terrà presso il rifugio a Solarie l’evento Mazzetti per l’Assunta: alle 15 inizierà la preparazione, alle 18 verrà servita la pasta; si terrà anche il concorso fotografico Dreške ojceta. Giovedì, 15 agosto, si terranno i festeggiamenti per l’Assunta. Alle 10 aprirà il mercatino, alle 11 si terrà la messa nella chiesa della Vergine Maria, alle 13 pranzo tipico di Drenchia.