-->

Izlet na Koroško za Fête Baroque 2019/Gita in Carinzia per la Fête Baroque 2019

30 Giugno 2019 - 07:00

>> SREBRNA KAPLJA
>> v nediejo, 30. junja,
vabi na izlet na Koroško za Fête Baroque 2019. Zbierališče an odhod ob 7. iz Špietra, ob 7.10 iz Čedada, povratek okuole 20. De bi se vpisal’, pokličite ob dielovnem urniku Susi na 0432 701455, al Roso na 0432 730412.

>> SREBRNA KAPLJA
>> domenica, 30 giugno,
invita alla gita in Carinzia per la Fête Baroque 2019. Il ritrovo e la partenza sono previsti alle 7 da San Pietro, alle 7.10 da Cividale, il rientro intorno alle 20. Per iscrivervi chiamate in orario di ufficio Susi allo 0432 701455 o Rosa allo 0432 730412.