-->

Nočni pohod z društvom Pro loko Nediške doline/Camminata notturna con la Pro loco Nediške doline

15 Giugno 2019 - 19:00

>> PRO LOKO NEDIŠKE DOLINE
>> v saboto, 15. junja,
parpravlja svoj tradicionalni nočni pohod iz Topolovega, kjer bo žbierališče ob 19., do Kolovrata in potlè nazaj do Topolovega. Povratek bo okuole 3. zjutra.

>> PRO LOCO NEDIŠKE DOLINE
>> sabato, 15 giugno,
organizza la sua tradizionale camminata notturna da Topolò, dove è previsto il ritrovo alle 19, fino al Kolovrat, rientrando poi a Topolò. Il ritorno è previsto per le tre di notte.