-->

Koncert v sklopu revije Primorska poje/Concerto nell'ambito della rassegna Primorska poje

28 Aprile 2019 - 17:00

>> TRENTA
>> v nediejo, 28. obrila, ob 17.
bo v Info središču TNP dom Trenta koncert v sklopu revije Primorska poje. Nastopili bojo MePZ DU iz Idrije, MoPZ Napev iz Batujah, MoVS Lipa iz Bazovice, ŽePZ Zarja iz Sele na Krasu in MenSeLuštaPet iz Idrije.

>> TRENTA
>> domenica, 28 aprile, alle 17
si terrà, nel Centro Informazioni TNP Dom Trenta, il concerto nell’ambito della rassegna corale Primorska poje. Si esibiranno il coro misto DU di Idria, il coro maschile Napev di Battuglia, il gruppo vocale maschile Lipa di Basovizza, il coro femminile Zarja di Sella delle Trincee e MenSeLuštaPet di Idria.