-->

Koncert v sklopu revije Primorska poje/Concerto nell'ambito della rassegna Primorska poje

27 Aprile 2019 - 20:00

>> DREŽNICA
>> v saboto, 27. obrila, ob 20.
bo v cierkvi sv. Srca Jezusovega koncert v sklopu revije Primorska poje. Nastopili bojo Župnijski zbor sv. Urbana iz Godoviča, MePZ Anton Martin Slomšek iz Zagreba, MePZ Primorje iz Ajdovščine in MePZ Sveta Lucija iz Portoroža.

>> DREŽNICA
>> sabato, 27 aprile, alle 20
si terrà, nella chiesa del Sacro Cuore, il concerto nell’ambito della rassegna corale Primorska poje. Si esibiranno il coro parrocchiale di sant’Urbano di Godovici, il coro misto Anton Martin Slomšek di Zagabria, il coro misto Primorje di Aidussina e il coro misto Santa Lucia di Portorose.