-->

Koncert v sklopu revije Primorska poje/Concerto nell'ambito della rassegna Primorska poje

28 Aprile 2019 - 15:30

>> ZAVARH
>> v nediejo, 28. obrila, ob 15.30
bo v cierkvi sv. Florijana koncert v sklopu revije Primorska poje. Nastopili bojo MePZ Planinska Roža iz Kobarida, MoPZ Pobje iz Črnega vrha, MoPZ Justin Kogoj iz Dolenje Trebuše in MoPZ Kazimir Nanut iz Kanala.

>> VILLANOVA DELLE GROTTE
>> domenica, 28 aprile, alle 15.30
si terrà nella chiesa di san Floriano il concerto nell’ambito della rassegna corale Primorska poje. Si esibiranno il coro misto Planinska Roža di Caporetto, il coro maschile Pobje di Montenero d’Idria, il coro maschile Justin Kogoj di  Dolenja Trebuša e il coro maschile Kazimir Nanut di Kanal.