-->

V kuhinji z gubanco none/In cucina con la gubana della nonna

28 Febbraio 2019 - 19:00

>> AŽLA
>> vsak četartak do 4. obrila, od 19. do 21.
potekajo tečaji pod naslovam V kuhinji z gubanco none-In cucina con la gubana della nonna. V četartak, 28. marča, bojo učili peči piškote, na zadnjem srečanju pa, v četartak, 4. obrila, kolače. Se plača 35 euru. De bi se vpisal’, pokličite do 12., vsakega četartka na 0432 727234.

>> AZZIDA
>> ogni giovedì fino al 4 aprile, dalle 19 alle 21,
si tengono i corsi dal titolo In cucina con la gubana della nonna. Giovedì, 28 marzo, insegneranno a preparare i biscotti, durante l’ultimo incontro, invece, le torte integrali da forno. Il costo è di 35 euro. Per iscrivervi chiamate entro mezzogiorno di ogni giovedì lo 0432 727234.