-->

Arzstava Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941-1945/Mostra Vita sui confini occupati in Slovenia

14 Febbraio 2019 - 09:00

>> TOLMIN
>> do 21. febrarja
je, v Tolminskem muzeju, na ogled arzstava Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja-Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji 1941-1945, v okviru raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško… italijansko… madžarsko… hrvaško! Vloga okupacijskih v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva.

>> TOLMINO
>> fino al 21 febbraio
al museo di Tolmino è visitabile la mostra Cippi confinari, filo spinato, torri di avvistamento, campi minati-Vita al tempo dei confini occupati in Slovenia 1941-1945, nell’ambito del progetto di ricerca Rendete questa regione tedesca… italiana… ungherese… croata! Ruolo delle occupazioni nella politica di assimilazione e nella vita della popolazione slovena.