-->

Pust na Beljak/Carnevale a Villach

20 Febbraio 2019 - 08:00

>> SREBRNA KAPLJA
>> v saboto, 2. marča,
gre ob Pustu na Beljak. Zbierališče bo ob 8. v Špietru pred občino, ob 8.10 v Čedadu. Se plača 43 euru za bus in kosilo. De bi se upisal’, pokličite do 20. febrarja na 0432 730412 al’ na 0432 725001.

>> SREBRNA KAPLJA
>> sabato, 2 marzo,
va a Villach in occasione del Carnevale. Il ritrovo sarà alle 8 a San Pietro davanti al comune, alle 8.10 a Cividale. Si pagano 43 euro per il bus e il pranzo. Per iscrivervi chiamate entro il 20 febbraio lo 0432 730412 o lo 0432 725001.