-->

Predstavitev bukva/Presentazione del libro Bandito

22 Febbraio 2019 - 18:00

>> ŠPIETAR
>> v petak, 22. febrarja, ob 18.
bo Michele Obit, v muzeju SMO, predstavu bukva Maura Casellija Bandito. Predstaviteu je organizirana v sodelovanju z Združenjem partizanu Italije.

>> SAN PIETRO
>> venerdì, 22 febbraio, alle 18
al museo SMO Michele Obit presenterà il libro di Mauro Caselli Bandito. La presentazione è organizzata in collaborazione con l’ANPI.