-->

Literarni večer Posočje, Benečija/Serata letteraria Alta Val Isonzo, Benecia

21 Febbraio 2019 - 18:00

>> ŠPIETAR
>> v četartak, 21. febrarja, ob 18.
bo, v muzeju SMO, Literarni večer Posočje, Benečija-Vsaka govorica ena poezija. Gre za literarno srečanje pesnikov iz Kobarida, Tolmina, Bovca, Idrije, v sodelovanju z društvom NIT. Gost večera bo ženska skupina Flance.

>> SAN PIETRO
>> giovedì, 21 febbraio, alle 18
al museo SMO si terrà la Serata letteraria Alta Val Isonzo, Benecia-Ogni voce una poesia. Si tratta di un incontro letterario di poeti di Caporetto, Tolmino, Bovec, Idrija, in collaborazione con l’Associazione NIT. Ospite della serata sarà il gruppo femminile Flance.