-->

Arzstava jaslic/Mostra di presepi

21 Dicembre 2018 - 09:00

>> KOBARID
>> od 21. dičemberja do 4. januarja
bo, v Zeleni hiši (Turistično informacijski center Kobarid), potekala arzstava jaslic. Vsi lokalni obrtniki, ustvarjalci, društva, skavti in ustvarjalni posamezniki so vabljeni, da na ogled prinesejo svoje jaslice. Prijavite se do 10. dičemberja v TIC-u Kobarid osebno, al’ pokličite 051376208, al’ pišite na info.kobarid@dolina-soce.si. Proporočljivo je, da gre za doma narejene jaslice.

>> CAPORETTO
>> dal 21 dicembre al 4 gennaio
nella Casa verde (Ufficio turistico e di informazioni di Caporetto) si terrà una mostra di presepi. Tutti gli artigiani, associazioni e scout sono invitati a portare in esposizione i propri presepi. Iscrivetevi fino al 10 dicembre all’Ufficio turistico e di informazioni di Caporetto personalmente o chiamate lo 051376208, o scrivete a info.kobarid@dolina-soce.si. É preferibile che si tratti di presepi casalinghi.