-->

Božični koncerti/Concerti di Natale

15 Dicembre 2018 - 20:00

>> SAUODNJA
>> v saboto, 15. dičemberja, ob 20.
bo, v cierkvi Sv. Mohora in Fortunata, božični koncert. Nastopili bojo Majhni zbor sv. Lienarta, Mešani pevski zbor «Pod Lipo», Moški zbor «Matajur» in Ženski pevski zbor «Biser».

>> SAVOGNA
>> sabato, 15 dicembre, alle 20
si terrà, nella chiesa dei Ss. Ermacora e Fortunato, il concerto di Natale. Si esibiranno il Piccolo coro di San Leonardo, il Coro misto «Pod Lipo», il Coro maschile «Matajur» e il Coro femminile «Biser».

>> SVET LIENART
>> v nediejo, 16. dičemberja, ob 16.
bo, v cierkvi Sv. Lienarta, božični koncert. Nastopili bojo Otroški pevski zbor «Mali Lujerji», Zbor «Faisi Dongje», Mešani pevski zbor «Naše vasi» in zbor Akademije glasbe in kulture «Harmonia».

>> SAN LEONARDO
>> domenica, 16 dicembre, alle 16
si terrà, nella chiesa di San Leonardo, il concerto di Natale. Si esibiranno il Coro di voci bianche «Mali Lujerji», il Gruppo corale «Faisi Dongje», il Coro misto «Naše vasi» e il Coro della Accademia Musicale-Culturale «Harmonia».

>> TOPOLUOVE
>> v saboto, 22. dičemberja, ob 18.
bo, v cierkvi Sv. Mihaela, božični koncert. Nastopili bojo Zbor «Rečan Aldo Klodič», «Barski Oktet» in «Rainbow String Quartet».

>> TOPOLÓ
>> sabato, 22 dicembre, alle 18
si terrà, presso la chiesa di San Michele, il concerto di Natale. Si esibiranno il Coro «Rečan Aldo Klodič», «Ottetto Barski» e il «Rainbow String Quartet».