-->

Sprevodi Krampusu/Sfilata dei Krampus

5 Dicembre 2018 - 17:00

>> TRBIŽ
>> v torak, 5. dičemberja, ob 17.
bo sprevod Krampusu do targa Unità, ob 18.30 prihod Sv. Miklavža.

>> TARVISIO
>> martedì, 5 dicembre, alle 17
si terrà la sfilata dei Krampus da piazza Unità; alle 18.30 arriverà San Nicolò.

>> KOKOVA
>> v sriedo, 6. dičemberja, ob 17.30
bo sv. maša v cierkvi sv. Miklavža, potle sprevod Krampusu.

>> COCCAU
>> mercoledì, 6 dicembre, alle 17.30
si terrà la santa messa nella chiesa di san Nicolò; poi sfilata dei Krampus.

>> TABLJA
>> v saboto, 8. dičemberja, ob 17.
ob 10. božični sejmič, ob 17. bo sprevod skupin Krampusu iz dežele, Avstrije an Slovenije.

>> PONTEBBA
>> sabato, 8 dicembre, alle 17
alle 10 apre il mercatino di Natale, alle 17 si terrà la sfilata del gruppo di Krampus dalla regione, dall’Austria e dalla Slovenia.