-->

Umetniške igre za prekinitev časa/Giochi artistici per sospendere il tempo

19 Novembre 2018 - 17:30

>> ČEDAD
>> v pandiejak, 19. novemberja, od 17.30 do 19.30
na sedežu društva Ivan Trinko (ulica Trinko, 8) gre naprej sklop petih ustvarjalnih srečanj za odrasle Umetniške igre za prekinitev časa, ki jih vodi Luisa Tomasetig. Naslednji dvie srečanji bota v pandiejak, 3., in v petak, 7. dičemberja.

>> CIVIDALE
>> lunedì, 19 novembre, dalle 17.30 alle 19.30
nella sede dell’associazione Ivan Trinko (via Trinko, 8) prosegue il ciclo dei cinque incontri creativi per adulti Giochi artistici per sospendere il tempo tenuti da Luisa Tomasetig. I prossimi due incontri si terranno lunedì 3 e venerdì 7 dicembre.