-->

Predstavitev knjige Paola Petriciga/Presentazione del libro di Paolo Petricig «Scritture»

11 Novembre 2018 - 18:00

>> ČEDAD
>> v nediejo, 11. novemberja, ob 18.
bo, v dvorani Čedajske ljudske banke (Ulica Ivan Trinko, 2) predstavitev knjige Paola Petriciga «Scritture», ki jo je uredil Študijski center Nediža. Parpravja La Libreria (tel. 0432730090). Pogovorila bosta Michele Obit in Walter Tomada.

>> CIVIDALE
>> domenica, 11 novembre, alle 18
nella Sala della Banca popolare di Cividale (via Ivan Trinko, 2) si terrà la presentazione del libro di Paolo Petricig «Scritture» a cura del Centro studi Nediža. Organizza La Libreria (tel. 0432730090). Dialogheranno Michele Obit e Walter Tomada.