-->

Predstava/Rappresentazione Il sogno di Mr. Cioffo

14 Ottobre 2018 - 18:00

>> ŠPIETAR
>> v nediejo, 14. otuberja, ob 18.
bo, v polifunkcionalni sali, predstava Il Sogno di Mr. Cioffo. Vstop je brezplačen. Parpravja špietarski kamun v sodelovanju z Društvom staršu Nediških dolin.

>> SAN PIETRO
>> domenica, 14 ottobre, alle 18
si terrà, presso la sala polifunzionale, la rappresentazione Il Sogno di Mr. Cioffo. L’ingresso è gratuito. Organizza il comune di San Pietro al Natisone in collaborazione con l’Associazione genitori delle Valli del Natisone.