Dvojezična sriednja šuola v hramu, kjer je »Dante Alighieri«

 
 
Novuo šuolsko lieto je pred vrati. In končno dobre novice parhajajo za dvojezično šuolo v Špietru, saj bo nižja sriednja šuola v hramu kupe s sriednjo šuolo »Dante Alighieri« v kateri uče samuo po italijansko.
Takuo so odločili v četartak 25. vošta v Tarstu na srečanju ki so ga imieli vladni komisar Alessandro Giacchetti, regionalni odbornik za šuolo Roberto Molinaro, regionalna šuolska direktorica Daniela Beltrame, špietarski šindik Tiziano Manzini.
Na srečanju so bli tudi predstavniki gasilcu, saj so pa potriebne nekatere diela, de bi prestore parpravli takuo, de bi bli popunama varni. Zatuo bo dvojezična sriednja šuola začela novuo lieto v hramu gorske skupnosti in se preselila, kar bojo diela paršle h koncu. Troštajo se, de se bo tuole zgodilo v kratkin cajtu. Pravijo, de bi lahko diela naparvili v miescu dni. Vsekakor, de bojo učenci dvojezične sriednje šuole imieli parmierne prestore je sad protestu staršu, učitelju in slovenskih organizacij.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp