Devetico božično v Dreki je društvo Kobilja glava posnelo na Dvd

 
 
Naj Benečani doma in po svietu »ohranijo v svojem sarcu spomin na Benečijo in ljubezen do tistih vasi, v katerih so se rodili«. Takuo se gaspuod Emil Cencig, ki je biu puno liet famoštar v Gorenjem Tarbiju, v Oblici, v Štuoblanku in par Mariji Devici v Dreki, parporoča domačim ljudem prù na koncu novega dokumentarnega filma o dreški Devetici božični. Dvd je parpravlo društvo »Kobilja glava« in ga je izdala zadruga Most. Predstavili ga bojo sredi vošta, kàr bojo v Dreki imeli senjam za Rožinco.
»Devetica je božična pobožna navada, ki jo šele imajo v dreških vaseh. V cajtu je ostala nespremenjena in vse molitve ter besedila, ki so skupne vsiem vasem v Benečijj, so paršle do nas pretežno po ustnem izročilu. Moliteu smo posneli celotno v pravi obliki brez, de bi nič dodali v dičemberju 2010,« pravijo avtorji.
Dielo je zaries hvalevriedno, zaki tele Dvd zagotavlja, de liepa pobožnost se na bo nikdar zgubila. Besiede, moltive, piesmi in tudi potek cerimonije bojo ostali za nimar. Ljudje dobre voje jih bojo lahko ponovili vsako lieto. Alpa se bojo na nje samuo spuomnili tist cajt, ki bojo gledali in poslušali Dvd. Sigurno je, de sada, po zaslugi društva »Kobilja glava« in zadruge »Most«, Devetica božična na bo šla v pozabo, kakor se je škoda že zgodilo za puno navad bogate beneškoslovenske kulture.
Dokumentarni film je dug kar 92 minut. Posnet je venč part v vasici Očne Bardo. Glavni snemalni kraj je v stari hiši, ki je zaparta že petdeset liet, zatuo je ohranila pravo beneško podobo. Pa posneli so tudi druge dreške kraje. Nekateri prizori so takuo sugestivni, de pridejo ravno do sarca. Vključili so tudi posnetke Božične devetice v Dreki lieta 1972, ki jih je biu napravu ranjik Pavel Petricig.
Na začetku napovedovalca pravita, kaj je in kakuo gre naprej Devetica. Natuo je pokazano, kakuo je podoba Svete Družine sparjeta v hišo, s piesmijo in molitvijo. Potlé je cieu Rožar. V pogovoru mons. Marino Qualizza, ki že vič liet skarbi za viernike par Devici Mariji, podaja vierski, teološki in kulturni pomien tele pobožnosti. »Oživiteu Devetice božične je narlieuš šenk, ki so mi ga napravili farani,« pravi.
Na koncu je, kakor poviedano, voščilo pre Emila Cenciga. Prepišemo ga v celoti: »Voščim vsiem našim ljudem, ki so v Benečiji, posebno tistim, ki so v Gorenjem Tarbiju, v Oblici, par Štuoblanku in v Dreki sveti in veseu Božič. Voščim tudi vsiem našim ljudem po svietu, posebno tistim, ki so dol po Furlaniji. Prosim, naj ohranijo v svojem sarcu spomin na Benečijo in ljubezen do tistih vasi, v katerih so se rodili in so jih potlé zapustili, de bi ušafali dielo in zaslužek.«
Dvd je še buj liep in dragocen, zatuo ki so posnete številne pobožne piesmi, ki so jih pieli in jih še piejejo v vaseh pod Kalovratam. Toninac Qualizza jih je zbrau in stuoru zapieti domačim ženam, takuo de je viža prù ljudska in domača. Božične, Marijine in mašne piesmi so.
Na koncu prepišemo imena vsieh tistih, ki so parpomali, de bi dokumentarni film o dreški Devetici božični paršu na dan. Namest priimku so napisali hišna imena.
Predstavljata: Liliana Foščuova in Daniele Šomkov. Molejo Devetico: Ivanka Šjorova, Gabrijela Piatžova in Marija Štoruova. Molejo rožar: Lučiana Matevžova, Bažilja Šomkova, Marija Mežnarjova in Margerita Kalužova
Pejejo: Marica Čikova, Marija Mežnarjova, Norma Pitažova, Lucijana Matevžova in Gabrijela Pitažova.
Za platnico in besedilo je poskarbiela Lucija Škejcova. Zvočni tehnik je biu Andrej Mihialnov. Snemalca sta bla Cint Mihialnov in Fabio Kovačov. Montažo je napravu Cint Mihialnov, za režijo je poskarbeu Fabio Kovačov.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp