De Anna bacchetta Chinese_V Reziji živijo Slovenci

«Il Comune di Resia è stato inserito nella Tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena» in quanto fa parte del territorio «in cui la minoranza è tradizionalmente presente». E il console della Repubblica di Slovenia a Trieste, Dimitrij Rupel «sulla questione ha fatto delle affermazioni legittime in sintonia con precisi provvedimenti, legislativi ed amministrativi, adottati dalle più alte autorità dello Stato italiano».

La risposta dell’assessore regionale alla Cultura, ai Rapporti internazionali e alle Autonomie locali, Elio De Anna, all’interrogazione presentata dal consigliere regionale Paolo Menis (Pd), che si lamentava dell’intervento del console sloveno a Trieste presso il sindaco di Resia a proposito della locale casa della cultura, suona come un sonoro schiaffo alla politica linguistica condotta dall’amministrazione Chinese.

«Che accanto a una parte della popolazione residente che sostiene i legami del resiano e della cultura locale con la lingua e la cultura slovene ci sia un’altra parte della popolazione (forse anche maggioritaria) che rivendica un’assoluta diversità del resiano dalla lingua slovena – afferma De Anna – è un fatto di cui questa amministrazione prende atto, ma non per questo può negare l’applicazione di norme esattamente previste da leggi dello Stato in vigore».

 

Deželni odbornik za kulturo, mednarodne odnose in lokalno upravo Elio De Anna je odgovoril vprašanju svetnika Paola Menisa (DS) v zvezi Rezijo. Odgovor komentira deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec:

»Evropska slavistična stroka je že od nekdaj brez vsakega dvoma sklenila, da spada rezijanščina v sklop slovenskih primorskih narečij in s tem zaseda polnopravno mesto v kulturni etnični zakladnici slovenskega naroda. Na isti valovni dolžini je bil državni in deželni zakonodajalec, ki je zaščito, razvoj in promocijo rezijanščine zaupal zakonom, ki ščitijo in promovirajo slovensko manjšino v FJk. Po zaslugi tega so tako slovenske organizacije in ustanove kot tudi krajevne javne uprave v vseh teh letih izvedle in financirale celo vrsto projektov, ki so spodbujali ohranjanje in spoznavanje rezijanskega jezika, kulture in tradicij. Enako se je zgodilo s finančnimi sredstvi iz državnega proračuna Republike Slovenije.

Vse to je popolnoma odvezano od pojmovanja osebne narodne pripadnosti, ki je stvar vsakega posameznika, ki je svoboden, da se ima za Slovenca, Italijana, Furlana ali tudi preprosto Rezijana. Zato ne morem ne obžalovati izvajanja kolege Paola Menisa iz vrst Demokratske stranke, s katerim delim članstvo v skupni deželni svetniški skupini. V tem smislu je izpadel bistveno bolj modro odgovor odbornika Elia De Anne (ta se je dosledno skliceval na veljavna zakonska določila v korist rezijanščine slovenskega izvora) kot pa vprašanje svetnika Menisa, ki je izhajal iz trditve, da »Rezijani niso slovensko prebivalstvo« in se zato zgražal nad pismom slovenskega generalnega konzula v Trstu Dimitrija Rupla. Ta je po Menisovem mnenju kriv, da si je upal izjaviti, da Rezijo označuje prisotnost avtohtonega slovenskega prebivalstva. »V Reziji živi rezijanska manjšina, ki zahteva priznanje lastnega jezika, kulture in tradicij, ki se razlikujejo od slovenske narodne manjšine« je še poudaril Menis.

Njegovo izvajanje žal izpade zelo neodgovorno zlasti v času, ko so kulturni delavci v Reziji že vrsto let v primežu novega vala hudih pritiskov. Odbornik De Anna je zadržanje slovenskega diplomatskega predstavnika dr. Rupla označil kot »legitimno in skladno z zakonskimi določili in upravnimi akti, ki so jih sprejele najvišje italijanske državne institucije«.

Začetka septembra 2010 smo bili v Reziji s poslancem Ivanom Strizzolom, evropsko poslanko Deboro Serracchiani in deželnim svetnikom Sandrom Della Meo (vsi trije iz vrst DS) in tam skupaj izrazili podporo in solidarnost Rezijanom in njihovim prizadevanjem za kulturni in gospodarski razvoj doline pod Kaninom. Verjamem, da je to pravo lice Demokratske stranke, s katero hočemo tudi kot slovenska stranka sodelovati v duhu uveljavljanja osnovnih načel pravne države, strpnosti in sožitja.«

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp