Da bi otroci govorili po slovensko_Perché i bimbi parlino in sloveno

Davide Clodig

Novo šuolsko lieto tuče na vrata. V Furlaniji Julijski krajni se bo začelo v četartak, 12. šetemberja, in v Benečiji z novuostjo, de je Davide Clodig novi ravnatelj (dirigent) vičstopinskega dvojezičnega inštituta Pavel Petričič. Imenovan je biu 22. avgusta, med sedmimini novimi ravnatelji za slovenske šuole v Italiji, ki so lietos uspešno zaključili konkorš. Novi ravnatelj, ki je doma iz Sriednjega in ima 45 liet, je biu do sada profesor matematike in naravoslovja na dvojezični sriednji šuoli v Špietru. Dielo v novi vlogi bo začeu 2. šetemberja.

Profesor Clodig, kaj pomeni za vas tela nova zadoužiteu?

»Seviede je osebno zadoščenje pa predvsiem velika odgovornost. Biti naslednjik Žive Gruden in Sonje Klanjšček je zaries velik izziu. Vseglih začetak diela v novi funkciji čakam nestarpno, zak’ mi daje veliko motivacijo. Biti ravnatelj v kraju, kjer si aktiven že puno cajta na vsieh področjih ti daje še vič moči in voje za dielat dobro.«

Dvojezično šuolo dobro poznate. Katero je nje stanje?

»Biu sam profesor skor deset liet in že viem, de mi bo manjku tist direkten odnos z otruoki, sa’ je biu nimar liep. Stanje naše šuole je dobro, kier sta mi obie ravnateljici pustili liep ambient, v katerim so učitelji in vso osebje puni dobre voje in novih idej. Zatuo bo trieba iti naprej po poti, ki je takuo dobre rezultate dala do sada in se nomalo prilagoditi novim cajtam, de bi vebrali narbuojšo smier za naše otroke.«

Katera je tela smier?

»Mislim, de se muormo koncentrirati na nucanje našega slovenskega jezika na tako vižo, de se še buj parbližamo naši realnosti, konkretni Benečiji. Se pravi našim društvam in našim ljudem. Takuo bojo otroc’ poznali naš jezik in ga tudi nucali v vsakdanjem življenju.«

Kakuo priti do tega?

»Že v teku prejšnjega šuolskega lieta smo napravili sejo s predstavniki domačih slovenskih organizacij, de bi na kajšno vižo formalizirali sodelovanje, ki je že pestro in zanimivo. Tuole sodelovanje muoramo spremeniti v niek’ stalnega, ki nam bo dalo možnost, de v prihodnjih lietah bomo imieli po vaseh in društvah ljudi, ki bojo nucali naš slovenski jezik in poznali našo kulturo. Tuole je napisano tudi v izboljševalnem planu, ki ga muore vsaka šuola urediti iz lieta v lieto. Mi smo ku prioriteto dali, de poglobimo znanje knjižne in dialektalne slovenščine.«

Ključni element so seviede družine.

»Ja, v tem procesu muorajo biti parsotne družine. Pa tudi občine, lokalne administracije in drugi dejavniki na teritoriju, takuo de puojde naprej tisti virtuozni proces, ki se je začeu vič ku trideset liet nazaj z ustanovitvijo naše šuole.«

Dvojezična je te narbuj velika šuola v Benečiji in v njo hodi vič ku pu otruoh v lietah vartaca in primarne šuole. Pa zauoj demografskih dinamik močnuo pada število upisu v vartac. V zadnjih treh lietah za 40 par stuo. Se more kiek narditi, za obarniti trend?

»Tel problem imajo vse šuole, ne samuo naša. Tuole nihanje številk je niek’ naravnega. Seviede smo zaskarbljeni za upadanje in upamo, de je manj otruok v vartacu samuo stvar telega momenta. Po drugi strani je trieba poviedati, de skupno število učencu je zraslo in lietos bomo imieli adan razred vič.«

Davide Clodig je v Benečiji puno poznan tudi ku glasbenik in kulturni dielovac. Gode na klavir in druge inštrumente, dirigira zbore, pieje, sklada piesmi… A bo novuo dielo uplivalo na telo dejavnost?

»Na viem še, dost cajta mi bo pobrala ravnateljska vloga, upam, de bom uspeu pejati naprej tudi vse ostale reči. Gledu bom ohranit vse, kar dielam, kàr niesam na šuoli. Osebne dejavnosti dajejo druga zadoščenja in je pru, de poleg službe človek ima druge konjičke (hobby), ki mu dajajo možnost imieti kontakt z ljudmi na vsieh področjih.« (Ezio Gosgnach)

Il nuovo anno scolastico bussa alle porte. In Friuli-Venezia Giulia inizierà giovedì, 12 settembre. Nella Slavia il suo inizio porterà una novità: Davide Clodig sarà il nuovo dirigente dell’istituto comprensivo bilingue Paolo Petricig di San Pietro al Natisone/Špietar. La sua nomina è stata resa nota il 22 agosto assieme a quella di altri sei nuovi dirigenti per le scuole con lingua d’insegnamento slovena in Italia, che come lui hanno superato la prova di concorso.

Clodig è di Stregna/Sriednje e ha 45 anni. Finora è stato professore di matematica e scienze naturali alla scuola secondaria di primo grado bilingue. Assumerà la nuova funzione dal 2 settembre.

In quest’intervista al quindicinale Dom, Clodig spiega di vivere la propria nomina come una grande soddisfazione e una grande responsabilità, anche nel solco delle dirigenti che lo hanno preceduto, Živa Gruden e Sonja Klanjšček. Il neodirigente si sente comunque motivato dal ricoprire il ruolo in una zona dove è da tempo molto attivo in diversi ambiti.

Essendo stato professore alla scuola bilingue per quasi dieci anni, Clodig dice che gli mancherà il contatto diretto con gli alunni. Valuta positivamente il lavoro svolto dalle due precedenti dirigenti e ritiene che sarà necessario proseguire lungo la fruttuosa strada intrapresa, ovviamente adeguandosi ai tempi al fine di poter scegliere la rotta migliore per gli alunni.

Rispetto alla lingua slovena, Clodig ritiene che si debba puntare a usarla in modo che ci si avvicini alla realtà concreta della Slavia, ovvero ai circoli e alla popolazione. Affinché la lingua stessa sia conosciuta dai bambini e usata nel quotidiano.

A tal fine, ampio spazio andrà all’interazione della scuola coi circoli locali stessi. Ciò affinché in futuro, nei paesi e nei circoli, vi siano persone che conoscano la nostra lingua e cultura.

Priorità della scuola è approfondire la conoscenza della lingua slovena standard e dialettale; in questo processo giocano un ruolo fondamentale le famiglie, le amministrazioni locali e gli altri attori sul territorio.

Più della metà dei bambini dell Slavia frequenta le scuole d’infanzia e primaria all’istituto comprensivo bilingue di San Pietro. Negli ultimi tre anni il numero d’iscritti alla scuola d’infanzia è diminuito del 40%. A riguardo Clodig esprime preoccupazione, dicendo di sperare che il trend sia solo momentaneo. Tuttavia nota che, a livello generale, il numero di alunni iscritti all’istituto comprensivo bilingue è aumentato, tanto che nell’anno scolastico 2019-2020 ci sarà una classe in più.

A livello musicale e culturale Davide Clodig è molto attivo nella Slavia e si augura di poterelo essere anche in futuro. Il neodirigente, infatti, è direttore di cori, cantante e compositore. Clodig cercherà di proseguire tutte le attività in cui è impegnato quando non è a scuola, sia perché ritiene che sia giusto coltivare degli hobby sia perché crede che sia il modo migliore per conoscere persone provenienti da diversi ambiti.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp