Navade / Tradizioni

16 Febbraio 2024 / 16. februar 2024

Veliko ljudi in veselja za beneški pust
Gente e allegria al pust della Slavia

Tudi lietošnji pust je paršu h kraju. V nediejo, 11. febrarja, je bla Debelinca, v pandiejak je biu mali pust in v torak pa veliki pust. Pustne navade v Benečiji so zlo močne in tudi zanimive. Obvarvale so se še posebno v nekaterih vaseh, kjer so […]

16 Febbraio 2024 / 16. februar 2024

Kako v Reziji praznujejo pust v trailerju
Il carnevale resiano in un trailer

W nadëjo, 11 dnuw favrarja, ta-na Ravanci tu-w tëj Rozajonski kultürski iši te rozajonski kümïn pokazel den lipi trailer, ki an pražantawa, da kako se narea püst tu-w Reziji injën ano, da kako ni so a nareali priti po starin. Tïtol od isa treilarja to je […]


20 Dicembre 2023 / 20. december 2023

V Kanalski dolini na tri Svete večere
In Valcanale nelle tre Notti sante

U naše daline je stara nauada, da na Sbete bačiare, ta 24. decembra, ta 31. decembra mpa ta 5. jenarja, pažegnama mpa pakadima duam mpa štaua. Za žegnanje nucama žegniana uoda, uoglje, biarah mpa špaik. Priak začenama žabrate, dijama uoglje u pasebna panauca, pakadima ciaua hiša […]

17 Ottobre 2023 / 17. oktober 2023

Prosnid z Rožarsko Božjo Materjo
Prossenicco e la Madonna del Rosario

Se c’è una festa che nell’anno riunisce la comunità di Prossenicco/Prosnid, questa è certo la festa di Rožarska Mati Božja, la Madonna del Rosario. Come ricordiamo spesso, ogni paese della Slavia ha una particolare ricorrenza dell’anno in cui la comunità si riunisce, spesso richiamando anche emigranti […]


20 Settembre 2023 / 20. september 2023

Marija Bandimica, da bi se oprostili
Marija Bandimica per perdonarsi

Grande momento di comunità quello di domenica, 10 settembre, a Canebola/Čenijebola. Ogni paese della Slavia ha una festa particolarmente significativa nel corso dell’anno e, nella piccola frazione di lingua slovena del comune di Faedis, questa è Sveta Marija Bandimica, la Madonna della vendemmia. È celebrata ogni […]

7 Aprile 2023 / 7. april 2023

Na Veliko noč k Maši v vaših vaseh
A Messa nei nostri paesi per Pasqua

Posebno slovesne andohti so na Velik četartak, na Velik petak in na Veliko saboto. V cierkvah Kanalske doline od Lipalje vasi do Bele peči bojo že na začetku Velikega tiedna nastavili Božje grobuove, ki so vidna uprizoritev Kristusovega groba. Ne Velik petak in Veliko saboto jih […]


1 Aprile 2023 / 1. april 2023

Veselje in upanje za Veliko noč
Serenità e speranza per Pasqua

Monsignor Lorenzo Caucig, parroco della collaborazione pastorale di Moggio Udinese, che comprende anche Resia, è originario delle Valli del Natisone, precisamente di Iainich in comune e parrocchia di San Leonardo. Lo abbiamo intervistato alla viglia della celebrazione della morte e risurrezione di Cristo. Don Lorenzo, Pasqua […]

20 Marzo 2023 / 20. marec 2023

Če bi mladi peli v rezijanskem narečju
Voglia di cantare in dialetto resiano

Tu-w carkvë, nejveć ta-na Solbici, ko so funcijuni aliboj ko so račë mišo kada so pujë pate stare svete rozajonske wuže. Ko jë pöst so pujë Dolč möj Jëžuš ano Tožna Moti mo za Valïko Nuć so pujë Neš Jëžuš Bu od smyrti wstel. Isa to […]