Zgodovina / Storia

10 Aprile 2019 / 10. april 2019

»Galobica« na televiziji
La «galobica» in tivù

La benedizione del cesto dei cibi pasquali il sabato Santo è la tradizione più caratteristica di Benecia, Resia e Valcanale/ Benečija, Rezija in Kanalska dolina, comune all’intero mondo sloveno e, più in generale, slavo, mentre non esiste nella contermine area linguistica friulana o italiana. È una […]

29 Marzo 2019 / 29. marec 2019

»Krivopetniki« očarajo Benečane
«Krivopetniki» incanta la Slavia

V nedeljo, 10. marca, je bila na slovenskem sporedu RAI druga oddaja v nizu petih mladinskih filmov o Benečiji pod naslovom Krivopetniki. Tokrat se je dogajanje odvijalo v Čarnem varhu, medem ko so prvi film posneli pri Mašeri. Obe nekaj več kot dvajsetminutni oddaji sta osvojili […]


15 Marzo 2019 / 15. marec 2019

Ravanska cerkev je postala svetišče
La chiesa di Prato è santuario

È con grande gioia ed immensa gratitudine che domenica, 10 marzo, la comunità cristiana della Val Resia ha appreso dalla cancelleria della Curia arcivescovile di Udine che è pronto il decreto con cui viene riconosciuto il titolo di Santuario alla chiesa di Prato di Resia. Nel […]

6 Marzo 2019 / 6. marec 2019

Izšel je Slovit št. 2/2019
Uscito lo Slovit n. 2/2019

FEBBRAIO 2019 È uscito il secondo numero di Slovit del 2019. In primo piano nel numero di febbraio. Borut Pahor a Antonio Tajani: «Prepariamo un manuale di storia comune!». Una ricetta contro la strumentalizzazione della storia di confine. Sergio Mattarella: «Ripudiamo ogni ideologia totalitaria». Il Presidente […]


1 Marzo 2019 / 1. marec 2019

Domači püst za dušo
Un carnevale per l’anima

Un carnevale «da vivere nell’anima» è il motto che, anche quest’anno, in Val Resia è stato scelto per pubblicizzare il püst, ovvero il carnevale tradizionale. La simpatica serie di eventi in conclusione del periodo carnevalesco prevede numerosi appuntamenti, tutti incentrati sul divertimento, ma con spazio a […]

1 Marzo 2019 / 1. marec 2019

»Bihtek sa pote mpa cjeste«
«Vie e strade sono importanti»

V ukuška nohparšoft obman je Daniele Zelloth; obmanštelfertreter je Cristian Kanduth, k’ma 44 ljət mpa žbi v Ukbah. Je aženjan mpa ma tri troče, dbja dečla mpa ‘nga puaba – ena je 14 ljat stara, ena 9 ljat, puob pa 5 ljat star. Njega žena se […]


15 Febbraio 2019 / 15. februar 2019

Benečija v Unescovem seznamu
La Benecia nel patrimonio Unesco

Msgr. Ivan Trinko je ob koncu 19. stoletja napisal, da Benečani »morajo njive podzidati z velikim trudom in z veliko zamudo časa, da ob plohah voda ne odnese prsti. Ponekod vidiš kar kiklopske zidove in se vprašaš: Kakšni ljudje so ti, ki napravljajo z rokami kaj […]

13 Febbraio 2019 / 13. februar 2019

Gospod Mario, pastir v svoji čredi
Don Mario, pastore nel proprio gregge

V nedeljo, 3. februarja, je ukovška farna cerkev bila premajhna za veliko število vernikov, ki se je iz celotne Kanalske doline, Benečije, drugih predelov Furlanije Julijske krajine in Zilje zbralo, da bi zadnjič pozdravilo vaškega župnika Marja Gariupa. Čedermac po rodu iz Topolovega v Benečiji a […]