Zgodovina / Storia

3 agosto 2018 / 3. avgust 2018

Avgust z biltenom o Porčinju
Agosto col bollettino di Porzus

Avgusta, meseca Marijinega vnebovzetja, je izšla poletna številka versko-kulturnega biltena »Sveta Marija iz Porčinja.« V uvodniku msgr. Marino Qualizza opozarja, kako je Porčinj v preteklosti bil kraj, kjer so se ljudstva spopadala. Obe svetovni vojni sta prikazali oborožene ljudi, ki so se neusmiljeno bili med seboj. […]

3 agosto 2018 / 3. avgust 2018

2. svetovna vojna v stripu (66)
La 2ª guerra mondiale a fumetti (66)

Lieta 1945  je končala druga svetovna vojska. Kar se je pred njo, med njo in po nji gajalo v Benečiji, je lazajnski famoštar g. Antonio Cuffolo (1889-1959) napisu v dnevnikah po slovensko in po italijansko. V drugi pregledani in dopunjeni izadaji, ki jo je urediu Giorgio […]


13 luglio 2018 / 13. julij 2018

Izvor rezijanskega narečja
Perché il dialetto resiano è sloveno

Tu-w Reziji rumunïmö po näs, ka to jë dan slavinski dijalët, pärt od tih slavinskih djalëtuw, ka se klïčajo da Primorski. Te slavinski jazek to jë dan jazek slavo meridionale. Našë rumuninjë parhaja, teköj pa wse ti drügi slavinski djalëtavi, z toga jazïka, ka se klïčë […]

13 luglio 2018 / 13. julij 2018

Za slovenščino v cerkvi tudi po reformi
Lo sloveno in chiesa dopo la riforma

Nel corso della celebrazione dei primi Vesperi dei Santi Patroni Ermacora e Fortunato, l’11 luglio l’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ha dato il via alla riforma dell’Arcidiocesi di Udine. Ha, inoltre, nominato otto nuovi vicari foranei. La riforma consiste nella riduzione delle foranie da 24 a […]


29 giugno 2018 / 29. junij 2018

Nediške župnije pod Čedadom
La forania di San Pietro sotto Cividale

Ob godu zavetniku svetih Mohora in Fortunata, tuo je 12. luja, bo videnski nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzocato podpisu in arzglasiu reformo Videnske nadškofije. V parpravo na tele dogodek, ki bo globoko spremeniu podobo videnske Cierkve se msgr. Mazzocato srečava z duhovniki. Tiste za novo čedajsko […]

29 giugno 2018 / 29. junij 2018

Ukovška sirarna že 50 let za kmetjistvo
La Cooperativa da 50 anni a Ugovizza

Tude u Kanoltolo je uešči menj ljadi, k’se s paurarija pabiua, kajda use glih še neki pauro je astao. Mpa prou za tote, kor sa astale, je fejs vihtak Cooperativa Agricoltori Valcanale – kesarija, kamer paure, k’sa člane kooperative, nosja mljeka mpa še druje produkte, kaker […]


29 giugno 2018 / 29. junij 2018

2. svetovna vojna v stripu (65)
La 2ª guerra mondiale a fumetti (65)

Lieta 1945  je končala druga svetovna vojska. Kar se je pred njo, med njo in po nji gajalo v Benečiji, je lazajnski famoštar g. Antonio Cuffolo (1889-1959) napisu v dnevnikah po slovensko in po italijansko. V drugi pregledani in dopunjeni izadaji, ki jo je urediu Giorgio […]

15 giugno 2018 / 15. junij 2018

Uspelo Srečanje Šempetrov
Successo per l’incontro dei San Pietro

Zbor Fajnabanda, pod vodstvan Davida Klodiča,  je v saboto, 9. junja, v Špietru pod tendonan, v šolskem centru, zapieu dobrodošlico osmim Šempetrom, ki so se udeležli 18. srečanja Šempetrov. Piran, Bistrica ob Sotli, Novo Mesto, Dravograd, Vrtojba, Žalec, Pivka, Savinjska dolina in avstrijski Šentjakob v Rožu: […]