Članki / Articoli

30 novembre 2018 / 30. november 2018

»Ko bi jaz zvonček bil« v Vatikanu
«Ko bi jaz zvonček bil» in Vaticano

Nei giorni scorsi un altro coro valcanalese ha avuto l’occasione di esibirsi nella basilica di San Pietro in Vaticano. Dopo che nell’aprile di quest’anno vi aveva cantato il coro parrocchiale di Ugovizza/Ukve, stavolta è toccato al coro Tantum ergo di Camporosso/Žabnice. «L’idea – spiega il direttore […]

30 novembre 2018 / 30. november 2018

2. svetovna vojna v stripu (68)
La 2ª guerra mondiale a fumetti (68)

Lieta 1945  je končala druga svetovna vojska. Kar se je pred njo, med njo in po nji gajalo v Benečiji, je lazajnski famoštar g. Antonio Cuffolo (1889-1959) napisu v dnevnikah po slovensko in po italijansko. V drugi pregledani in dopunjeni izadaji, ki jo je urediu Giorgio […]


30 novembre 2018 / 30. november 2018

Koncerta v Tipani in Subidu
Cori in concerto a Taipana e Subit

Ratala je že liepa navada, de so dičemberja v cierkvah naših dolin lepi koncerti pevskih zboru na katerih odmevajo adventne in božične piesmi. Vsako lieto parkličejo puno poslušaucu in so parložnost, de bi ljudje obiskali vasi in se med sabo srečali. Božični koncerti so se začeli […]

28 novembre 2018 / 28. november 2018

Ne prezrite v Domu 30. novembra
Ecco il Dom del 30 novembre

Enajndvajseta letošnja številka Doma postavlja v ospredje naslednjo reformo lokalnih uprav. »Furlanija Julijska krajina je avtonomna dežela zaradi prisotnosti jezikovnih manjšin, zato bo naslednja reforma lokalnih uprav upoštevala to bogastvo. Ne bomo ponovili napake, ki je bila storjena, ko so vsilili sedanje medobčinske zveze.« Tako je […]


28 novembre 2018 / 28. november 2018

Novi video. «Močna si Benečija!»
Nuovo video. «Benecia, sei forte!»

Ob svojem 14. rednem občnem zboru, ki je potekal 16. novembra v Špietru,  je Svet slovenskih organizacij pripravil tudi prekrasen videospot o lepotah Benečije. Pripoved je v domačem slovenskem dialektu, s podnapisi v italijanščini. Lahko si ga ogledate na povezavi http://metalcloud.myqnapcloud.com:1214/share.cgi?ssid=0aHGd4R&ep=&fid=0aHGd4R&open=normal. In occasione della sua 14ª […]

19 novembre 2018 / 19. november 2018

SSO ima v srcu vidensko provinco
Impegno per la provincia di Udine

Občni zbor Sveta slovenskih organizacij (SSO) v Špietru je biu velik dogodek za Benečijo. Ob prisotnosti slovenskega ministra Česnika, regionalnega ašešorja Robertija, vsieh domačih šindiku in številnih uglednih gostov. Poteku je v petak, 16. novemberja, v sali kamunskega konseja v Špietru 14. redni občni zbor, 14. […]


15 novembre 2018 / 15. november 2018

Naši mladi za Senjam Beneške piesmi
Il Senjam Beneške piesmi ai giovani

Pogostu pravimo al’ čujemo, de ti mladi na znajo naredit nič. Senjam beneške piesmi, ki je biu lietos že 33. krat na Liesah, je v saboto 10. an v nediejo 11. novemberja pokazu, takuo ki že puno liet kaže, de nie takuo, de mladi se znajo […]

15 novembre 2018 / 15. november 2018

Slovenske kraje povezuje Nebeška pot
Le nostre valli nel Cammino celeste

V Furlaniji Julijski krajini poznamo razne romarske kraje, s katerimi iz zgodovinskih in drugih razlogov čutimo posebno povezavo; Slovenci v videnski pokrajini imamo pa tudi pot, ki v enem svojem delu idealno združuje vsa območja, kjer dandanes še govorimo slovensko – to je Nebeška pot. Nebeška […]