Kultura / Cultura

3 agosto 2018 / 3. avgust 2018

Avgust z biltenom o Porčinju
Agosto col bollettino di Porzus

Avgusta, meseca Marijinega vnebovzetja, je izšla poletna številka versko-kulturnega biltena »Sveta Marija iz Porčinja.« V uvodniku msgr. Marino Qualizza opozarja, kako je Porčinj v preteklosti bil kraj, kjer so se ljudstva spopadala. Obe svetovni vojni sta prikazali oborožene ljudi, ki so se neusmiljeno bili med seboj. […]

3 agosto 2018 / 3. avgust 2018

Za Planet Bardo iz celega sveta
Tutto il mondo a Planet Bardo

Si è chiuso con grande successo l’evento 2018 di Planet Bardo in Alta Val Torre. Le esplorazioni artistiche hanno visto dipingere e creare insieme tanti talenti da tutto il mondo. Annie Hoblay, da Fleurus, utilizza le tecniche dell’acquerello, pastello e sanguigna che le permettono di dipingere […]


3 agosto 2018 / 3. avgust 2018

Za sredstva za večjezični pouk
Per risorse per il progetto plurilingue

La richiesta di un sistema d’istruzione plurilingue in Valcanale ha trovato spazio nel consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in sede di discussione del bilancio di assestamento per gli anni 2018-2020. Proprio nel giorno di approvazione del bilancio, mercoledì 25 luglio, il consigliere regionale di opposizione […]

3 agosto 2018 / 3. avgust 2018

2. svetovna vojna v stripu (66)
La 2ª guerra mondiale a fumetti (66)

Lieta 1945  je končala druga svetovna vojska. Kar se je pred njo, med njo in po nji gajalo v Benečiji, je lazajnski famoštar g. Antonio Cuffolo (1889-1959) napisu v dnevnikah po slovensko in po italijansko. V drugi pregledani in dopunjeni izadaji, ki jo je urediu Giorgio […]


31 luglio 2018 / 31. julij 2018

Skrb za jezike bodo prevzeli verniki
Delle lingue si occuperanno i fedeli

V okviru novih pastoralnih sodelovanj bodo od zdaj naprej pomembno vlogo pri ohranjanju domačih navad igrali sami farani – prav tako tudi pri ohranjanju slovenskega jezika. Tako je povedal sam videnski nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzocato med kosilom s predstavniki župnijskih svetov iz novega pastoralnega sodelovanja […]

13 luglio 2018 / 13. julij 2018

Nediške doline gostujejo Festival
Il Festival nelle Valli del Natisone

Dal 14 al 21 luglio ritorna il Festival delle Valli del Natisone, alla sua 24a edizione. Nove i comuni coinvolti che si passeranno il testimone nell’ospitare spettacoli internazionali. Otto giorni di rappresentazioni, di camminate teatrali nel verde, di danza e musica, di burattini e marionette che […]


13 luglio 2018 / 13. julij 2018

Izvor rezijanskega narečja
Perché il dialetto resiano è sloveno

Tu-w Reziji rumunïmö po näs, ka to jë dan slavinski dijalët, pärt od tih slavinskih djalëtuw, ka se klïčajo da Primorski. Te slavinski jazek to jë dan jazek slavo meridionale. Našë rumuninjë parhaja, teköj pa wse ti drügi slavinski djalëtavi, z toga jazïka, ka se klïčë […]

13 luglio 2018 / 13. julij 2018

Za slovenščino v cerkvi tudi po reformi
Lo sloveno in chiesa dopo la riforma

Nel corso della celebrazione dei primi Vesperi dei Santi Patroni Ermacora e Fortunato, l’11 luglio l’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ha dato il via alla riforma dell’Arcidiocesi di Udine. Ha, inoltre, nominato otto nuovi vicari foranei. La riforma consiste nella riduzione delle foranie da 24 a […]