19 Dicembre 2018 / 19. december 2018

Božična izdaja polmesečnika Dom
Edizione natalizia del Dom

Zadnja letošnja številka Doma postavlja v ospredje bozična praznovanja. »Mi želimo, de bo Božje Sonce sijalo nad nami an na nas, de naše življenje, naša domovina an naše družine najdejo nazaj tisto bethlehemsko luč, ki vse oživlja. Mi na živimo od samih spominu, ampà teli spomini postanejo naša vsakdanjost, ki nam odpre oči, ki očisti naš obraz, ki mu varne nasmieh an veselje, ki obudi življenje v naših družinah an vaseh. Donas Bethlehem je Benečija, so naši kraji an posebno naša cierkva, piše msgr. Qualizza.« Božična sveta mašo po slovensko bo v ponedeljek, 24. decembra, ob 21. uri v špietraski župnjiski cerkvi. Na drugi stani je prospetk z urniki svetih maš v Benečiji, Reziji in Kanalsko dolini od 24. decembra do 6. januarja. V pripravo na Božič je v župnijah Dreka, Kravar in Liesa Devetica. O tej pobožnosti Giorgio Banchig ugotavlja, da ne gre za značilnost Benečije ampak za vseslovensko tradicijo, ki jo poznajo pod imenom Marijo nosijo. »Devetica božična je toraj poznana v vič slovenskih deželah in zuna nekaterih podrobnosti so si cerimonial in besedila podobni. Ostane vprašanje, kada in od kod je andoht paršla v nieko deželo. Iz navedene literature izhaja, de je bla v Benečiji živa že v 18. stuolietju, medtem ko so jo na Škofjeloškem začeli spoštovat šele v drugi polovici 19. stuolietja. Tudi iz besedil, ki so se ohranila, bi se lahko zastopilo, katera so buj stara in katero pot so prehodila, preden so se ustavla v določenem kraju. A to dielo prepuščamo jezikoslovcam,« piše Banchig. Dom poroča, da je novoizvoljeni izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij izvolil vodstvo. Na predsedniško mesto je bil potrjen Walter Bandelj. Za pokrajinske podpredsednike pa so bile izvoljene tri ženske figure, za Tržaško Maja Lapornik, za Goriško Franca Padovan in za Vidensko Anna Wedam. Na mesto blagajnika je bil potrjen Ivo Corva. Za odnose z mladimi je izvršni odbor SSO dodelil pristojnost Luciji Tavčar. Bandelj se je članom zahvalil za zaupanje in nanizal nekaj osnovnih točk za novo triletje. Istočasno se je sestal tudi nadzorni odbor Sveta slovenskih organizacij in izvolil za predsednika Matjaža Rustjo. Na prvi seji novega izvršnega odbora SSO so bili prisotni vsi člani iz Benečije, Rezije in Kanalske doline, se pravi Larissa Borghese, Ezio Gosgnach, Luciano Lister, Sandro Quaglia in Anna Wedam ter člana nadzornega odbora Michele Coren in razšodišča Giuseppe Qualizza. Povedali so, da se bodo v tem mandatu še posebej zavzemali, da bo trijezični pouk v Kanalski dolini postal reden in v sklopu državnega šolskega sistema. Obenem je treba udejaniti posebne določbe za vidensko pokrajino iz 12. člena zaščitnega zakona, tako da bo stekel kurikolarni pouk slovenščine na šolah v Terskih dolinah in v Prapotnem. SSO namerava preko svojih članic (združenji Blankin in Cernet ter zadruga Most) nadaljevati pobude v podporo slovenskemu jeziku in kulturi v slovenskih vaseh v pretežno furlanskih občinah, v katerih je manjšina zaščitena, ter v Vidnu. Dve pomembni novici prihajata iz Kanalske doline. Januarja bo v prvih razredih vrtcev in osnovnih šol v občini Trbiž stekel poskusni trijezični italijansko-slovensko-nemški pouk po modelu, ki ga že drugo leto izvajajo v sosednji občini Naborjet-Ovčja vas. V Ukvah se veselilo prihoda novega duhovnika, sicer patra Jana Cvetka, kar zagotavlja nadaljevanje slovenskih obredov. V novem letu bo 6. januarja Dan emigranta »narlieuši in narvečji senjam za vse Slovence, ki žive v Benečiji, Reziji in Knalski dolini, saj je praznik slovenskega jezika in kulture, praznik kuraže domačih ljudi, praznik upanja v buojši jutri. Bo na guod Svetih trek kraju, ob 15. v teatru Ristori v Čedadu v organizacij pokrajinskih Sveta slovenskih organizacij in Slovensko kulturno -gospodarske zveze, pod pokroviteljstvom čedajskega kamuna. V imenu slovenskih organizacij bo guoriu Alan Cecutti, ki je predsednik Kmečke zveze v videnski provinci, pa tudi tipajski župan in koordinator čezkonfinskega clusterja. Pozdravili bojo tudi politiki.« Napovedana sta predsednik deželnega sveta Furlanije Julijske krajine Piermauro Zanin in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik.

L’ultimo numero 2018 del quindicinale Dom pone in primo piano la solennità del Natale. Il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, scrive che »oggi Betlemme è la Benecia, sono i nostri paesi e soprattutto le nostre chiese.« La celebrazione della Natività in lingua slovena si terrà lunedì 24 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone. In seconda pagina il Dom pubblica una tabella con tutte le messe dal 24 dicembre al 6 gennaio nelle valli del Torre e del Natisone, in Val Resia e in Valcanale. La Regione Friuli Venezia Giulia «crede fermamente nell’importanza di sostenere le attività delle associazioni dei corregionali all’estero e di tutelare la cultura delle minoranze linguistiche e gli stanziamenti in Stabilità e nel bilancio di previsione lo dimostrano». È questo il concetto espresso dall’assessore regionale alle Autonomie locali, politiche comunitarie e corregionali all’estero, Pierpaolo Roberti, durante la cerimonia commemorativa per il cinquantesimo anniversario di Fondazione dell’Unione emigranti sloveni del Friuli Venezia Giulia/ Slovenci po svetu. Dalla Valcanale giunge la notizia che nell’ambito della legge di stabilità per il 2019, la Giunta e il Consiglio regionale della Regione Friuli Venezia- Giulia hanno approvato, con un emendamento, un finanziamento per garantire la prosecuzione dell’esperienza didattica plurilingue, con lo svolgimento di alcune materie curricolari in sloveno e tedesco (secondo il metodo CLIL) nelle scuole del Comune di Malborghetto-Valbruna/ Naborjet-Ovčja vas, e avviarla nelle scuole d’infanzia e nelle classi prime delle scuole primarie di Tarvisio/Trbiž (Città e Centrale). Altra buona notizia è l’arrivo a Ugovizza, quale collaborato pastorale, del francescano p. Jan Cvetek, il che garantisce le celebrazioni in lingua slovena. Il Dom annuncia, infine, il «Dan emigranta» tradizionale incontro di inizio anno per gli sloveni della provincia di Udine. Avrà luogo il 6 gennaio nel teatro «Ristori» di Cividale. Oratori ufficiali saranno il presidente del Consiglio regionale, Piermauro Zanin, e il sindaco di Taipana, Alan Cecutti.