Benečija in Rezija 150 let v Italiji_Benecia e Resia da 150 anni in Italia

plebiscitV telim miescu otuberju je 150 liet, odkar sta Benečija in Rezija pod Italijo. Dne 3. otuberja 1866 je po vojski z Italijo, avstrijski imperator Franc Jožef na Dunaju dovoliu združitev Lombarda – Veneta s Kraljevino Italije in so konfini ostali tisti, ki so bli med Avstrijo in Beneško republiko. Benečija je zgubila le Livek in Breginjski kot, ki sta ostala na avstrijski strani. V dneh 21. in 22. otuberja se je v Furlaniji in Benečiji daržu plebiscit, s katerim je bluo potarjeno, kar je bluo že sklenjeno na Dunaju. Plebiscit je biu na odpartem prestoru in možje so glasoval’ pred vsiemi. Godle so ramonike. V Nediških dolinah je biu adan sam »ne« v Svetim Lienartu. Teli so bli glasuovi v vsakem kamunu: 688 v Špietru, 313 v Dreki, 421 v Garmaku, 352 v Ruoncu, 607 v Svetim Lienartu, 404 v Sauodnji, 440 v Sriednjem in 462 v Tarčetu. Plebiscit je biu zadnja stopinja dugega procesa. V Domu ga je lieta 2009 napisu Giorgio Banchig. »Lieta 1850 so bli šindaki Nediških dolin zaries modri in pametni možje, sa’ po puno liet se nieso bli še pozabil’ starodavne avtonomije, ki so jo Benečani užival’ pod Beneško republiko, in so šele upal’, de jim bo Avstrija varnila pravice, ki, so mislili, de jim pripadajo. Prepričani so bli, de še posebe njih slovenski jezik je bla prava posebnost, to pravo orožje za zahtievat povarnitev starih privilegiju; tist slovenski jezik, ki so ga klical’ “slavo-cragnolino-illirico”, se prave, de buj slovenski ku tist nie mogu bit; in njih deželico so klical’ “Schiavonia” (Slovenija ante litteram), prù zatuo ki v nji so živieli zaviedni in ponosni Slovenci. Avstrijske oblasti jih nieso poslušale in nieso uslišale njih prošnje. Zatuo so se tud’ Benečani vključili v italijanski Risorgiment, ki se je zmieram vič šieru po deželah, ki so ble v Lombardu – Venetu, Papeževi daržavi in Borbonski kraljevini.« 20. junja 1866 je začela vojska z Avstrijo, ki jo poznamo ku trečja vojska za italijansko samostojnost (indipendenco). Kakor smo že napisali, sta ble otuberja 1866 Benečija in Rezija dokončno parključeni Italiji. Pa »veselje, entuziazem, zadoščenje so se zlo hitro ugasnili – je napisu Banchig –. Miniu je le ‘an miesac, od kar so ramonike godle in možje so z liepim gvantam šli na volišča glasovat za Italijo. (…) Benečani so pa čakali, de jim bo varnjena starodavna avtonomija, administrativna in sodna, za katero so se desetlietja boril’ in so na plebiscitu z unemo dalì svoj “ja” Italiji. (…) Ku striela na jasnim je 22. novemberja, glih an miesac po plebiscitu, »Giornale di Udine« objavu članek z naslovam »Gli Slavi d’Italia« (Slovani v Italiji), ki predstavlja začetak preganjanja slovenskega jezika v Benečiji in vsega slavega, ki je od tega paršluo do donašnjih dni. Diktat, ki je biu napisan v tistim članku, je še donas veljaven in ljudje, ki ga uresničujejo, so med nam’.« »Tele Slovene je trieba iztrebit, uničit,«  je bluo dobesedno zapisano v tistem članku. Seviede, iztrebit in uničit nie pomenilo deportat al pobit vse Slovence. Zadost je bluo zbrisat njih »barbarski« jezik. Kakuo? Z ekonomsko rastjo, s kulturo in šuolstvam. »Civilni ljudje tele kolonije — beremo v članku — so jezikovno in kulturno Italijani, ki gledajo na slovenski jezik kot na kmečki dialekt, ki se ga govori le na vasi; še vič tudi slovenski kmetje in gorjanj poznajo italijanski dialekt, ki se govori v teli provinci.« Program je biu jasan: za iztrebit Slovence je trieba nucat italijansko kulturo in jezik ter ekonomski razvoj.« Program uničevanja slovenskega jezika in kulture v Benečiji so pejali naprej. Huduo je blo med parvo svetovno vojsko in pod fašizmam. Močnuo so se mu uperjali slovenski duhovniki, ki so bli zauoj tuolega preganjani. Lieta 1933 je Mussolini prepoviedu tudi slovenske molitve, piesmi in pridge v cierkvah ter slovenski katekizem. Po drugi svetovni vojski je nova Italijanska Republika obljubila in v svojo ustavo (kostitucion) napisala, de bo varvala vse jezike. A so se v naših krajih zgodila tamavna lieta. Slovenci v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini (teli zadnji so paršli pod Italijo po parvi svetovni vojski) smo muorali čakati lieto 1999, de bi bli uradno priznani, z zakonam (lecam) 482 za jezikovne manjšine. Lieta 2001 je Parlament sparjeu poseban zakon 38 za slovenski jezik in kulturo, ki daje pravice, de bi obvarvali slovensko podobo. A je težkuo spet nastaviti na noge, kar je bluo priet podartega.

Il 21 e 22 ottobre del 1866, centocinquanta anni fa, il plebiscito sancì l’ingresso della Slavia (Valli del Natisone e del Torre) nel Regno d’Italia. Il «voto» fu in realtà una formalità, una gran festa, dopo che questi territori erano stati ceduti, con gli interi Friuli e Veneto, dall’Austria in virtù del trattato di pace firmato il 3 ottobre a Vienna. In ogni caso, i valligiani, i primi sloveni a entrare in Italia, aderirono con convinzione al Risorgimento italiano, dopo che l’Austria aveva negato loro l’autonomia della quale avevano goduto nella Repubblica di Venezia. Ma gli entusiasmi furono ben presto gelati. «Questi Slavi bisogna eliminarli», sentenziava il «Giornale di Udine» («Ufficiale pegli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli») in data 22 novembre 1866, un mese dopo l’annessione della regione all’Italia. E spiegava: «Non faremo però nessuna violenza; ma adopereremo la lingua e la coltura di una civiltà prevalente quale è l’italiana per italianizzare gli Slavi in Italia, useremo speciali premure per migliorare le loro sorti economiche e sociali, per educarli, per attirarli a questa civiltà italiana che deve brillare ai confini tra quegli stessi che sono piuttosto ospiti nostri». E ancora: «Supponiamo che tutti i giovanetti slavi che appartengono alla provincia di Udine sopra Cividale, Faedis, Attimis e Tarcento e nella Valle di Resia venissero istruendosi alla lingua e coltura italiana, e che in quelle valli si leggessero libri popolari italiani, è certo che la trasformazione sarebbe accelerata, e che colla nuova generazione si parlerebbe la nostra lingua da per tutto». Fu la pianificazione di un vero e proprio etnocidio, poi perseguito per oltre cento anni. In lotta soprattutto con la Chiesa locale, fedele custode delle radici culturali sulle quali Aquileia aveva innestato la fede cristiana. Tanti furono gli atti di violenza contro l’uso dello sloveno. Culminarono nel 1933 con il decreto di Mussolini che lo proibiva anche nelle chiese. I carabinieri andarano di casa in casa a sequestrare catechismi e libri devozionali. Poi arrivò la bufera della seconda conflitto mondiale, seguita dagli «anni bui» della guerra fredda in cui era facile propagandare l’equazione sloveno-comunista.  Così che si può gridare al miracolo se oggidì ancora si parlano dialetti sloveni nella Slavia friulana e Resia, con buona pace di coloro che pretendevano di escludere la provincia di Udine dai benefici della legge di tutela, arrivata solo nel 2001, perché i valligiani non usano la lingua slovena standard che si apprende a scuola. E. G.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp