-->

Ocnebardo/Oznebrida-Program »Kar jo pieje kukuca«/Programma »Kar jo pieje kukuca«

16 giu 2018, 00:00 - 23 giu 2018, 23:59

Kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič v sodelovanju s Kobiljo glavo, kd Ivan Trinko, komitatan Sv. Matija parpravja program »Kar jo pieje kukuca«.

V saboto 16. junja ob 20. v Ocnebardu, v Dreškin kamunu, bo Zapuojmo jo na sred vasi, pieli bojo zbori Rečan_Aldo Klodič,   vokalna skupina Liška dekleta (Lig), nastopu bo Beneško gledališče z igro »Vičerja za enega«, godli bojo beneški ramonikaši. Če bo daž bo vse v kamunski dvorani v Dreki.

V nediejo 17. junja ob 9.30 bo 25. Pohod čez namišljeno črto. Ob 9.30 se gre iz Livka (Slo) al s Topoluovega do varha Sv. Martina, kjer ob 12.15 bo pieta sveta maša, po maši bo skupni pik-nik, petje an ramonike.

V saboto 23. junja ob 21. na Lužah (Hostne) bo Kries Sv. Ivana

 

Il circolo culturale Rečan_Aldo Klodič, in collaborazione con le Associazioni Kobilja glava e Ivan Trinko e il comitato di San Mattia, invita al programma »Kar jo pieje kukuca«:

sabato 16 giugno alle 20.00 a Oznebrida, nel comune di Drenchia, si terrà l’evento «Zapuojmo jo na sred vasi». Si esibiranno i cori Rečan_Aldo Klodič e Liška dekleta (Lig) e la compagnia teatrale Beneško gledališče con lo spettacolo «Vičerja za enega»; suoneranno i fisarmonicisti della Benecia. In caso di pioggia il tutto si svolgerà nella sala comunale a Drenchia;

domenica 17 giugno alle 9.30 si terrà la 25^ Camminata oltre la linea immaginaria. La partenza è alle 9.30 da Luicco o da Topolò fino alla cima del monte San Martino, dove alle 12.15 si terrà la messa cantata, cui seguiranno un pic-nic di gruppo, canti e fisarmoniche;

sabato 23 giugno alle 21.00 ci sarà il Falò di san Giovanni nella località di Luže (Comune di Grimacco).