-->

17. Srečanje Šempetrov – 17. Incontro tra San Pietro

3 giu 2017, 07:30 - 3 giu 2017, 23:00

V saboto 3. junja bo 17. srečanje Šempetrov, lietos bo v Bistrici ob Sotli v Sloveniji, kraj ki ima za patrona Sv. Petra. Zjutra (ob 7.30) se bojo udeležanci srečali pred kamunan v Špietru an se s koriero pejal’ do Bistrice, kjer ob 12. pred pred kamunan bo srečanje udeležencu, pozdrav s strani poltiku an kulturni program par kerin bo godla banda iz Nemčije. Ob 12.30 bo kosilo an ob 13.45 bojo začele športne aktiunosti (nogomet, košarka, šah). Kduor ne bo vadu športa, pa se bo lahko ogledu po Bistrici liep kamunski hram an njega zunanji prestor, se peju po krajeh okuole vasi na ogled čebelnjaka Jožeta Uršič, Kravaričeve domačije, strelišče Kunšperk, uodnjaka an cierkve Sv. Petra, se sprehodil po tematski poti na Klestah. V popudanskin programu bo tudi degustacija v kleti Zorenč Hohnjec. Ob 18. pod tendonan v Bistrici bo vičerija, potle kulturni program an premjacjon športnih iger. Natuo bojo pozdravili župani an bojo dali zastavico (bandierino) kamunu, ki bo druge lieto gostil srečanje Šempetrov. Vičer se bo zakjuču z ansamblom Pvaniniski abuhi. Iz Bistrice ob Sotli se gre pruot domu ob 20.30. De bi se upisal’ obarnita se na Slovensko multimedialno okno-Smo, v Špietru, kjer zbierajo upise do 50 prestoru. Upisnina pride 15 euru.

 

Sabato 3 giugno si terrà il 17° incontro tra San Pietro, quest’anno a Bistrica ob Sotli in Slovenia. Partenza alle 7.30 da San Pietro, davanti al Municipio, verso le 12 arrivo a BIstrica, incontro dei partecipanti ed esibizione di una banda proveniente dalla Germania; alle 12.30 pranzo e alle 13.45 inizio delle attività sportive (calcio, pallacanestro, scacchi), dalle 14.15 alle 18. attività laboratoriali e visite guidate di BIstrica (con il municipio e le due viti di trecento anni e poco distante l’acquedotto del 1880), nei luoghi circostanti avrete modo di visitare l’alveare di Joze Ursic, la cantina di Zorenc Hohnjec (con degustazione), la chiesa di S. Pietro con i suoi caratteristici affreschi. Alle 18-19 raduno dei partecipanti sotto il tendone e cena, alle 19 seguiranno il programma culturale, le premiazioni, il saluto dei sindaci e il passaggio di testimone al Comune che il prossimo anno ospiterà l’incontro tra i San Pietro. La serata si concluderà con l’esibizione del complesso Pvaninski Abuhi. Partenza per il rientro alle ore 20.30. Per l’iscrizione (15 euro a persona) rivolgersi al centro multimediale sloveno Smo, sono disponibili 50 posti.