-->

Porčinj/Porzus-Sveta maša za slovenske romarje an nova romarska sezona/Santa messa per i pellegrini sloveni e apertura della nuova stagione dei pellegrini

22 apr 2017, 00:00 - 23 apr 2017, 23:59

V Porčinju v Terskih dolinah v saboto 22. obrila ob 10.30 bo sveta maša za slovenske romarje, predseduje msgr. Alojz Uran, upokojeni ljubljanski nadškof;

Vnediejo 23. obrila ob 11.15 v Porčinju bojo odparli novo ruomarsko sezono. Somaševanje predseduje nadškof an biuši apostolski nuncij Diego Causero,  poje zbor iz kraja Carlino pod vodstvan Giade Paravano.

A Porzus sabato 22 aprile alle ore 10.30 si terrà la messa per Sloveni, presieduta da mons. Alojz Uran, arcivescovo emerito di Ljubljana.

Domenica 23 aprile a Porzus alle ore 11.15 apertura ufficiale nuova stagione dei Pellegrini con l’arcivescovo Diego Causero, nunzio apostolico, canta il coro di Carlino diretto da Giada Paravano.