-->

Špietar/San Pietro al Natisone-Inaugurazione della mostra "Attraverso i paesi delle Valli del Natisone"/Otvoritev razstave Luigija Bradolin "Po vaseh Nediških dolin"

21 apr 2017, 00:00 - 21 apr 2017, 00:00

V petak 21. obrila ob 18. v Beneški galeriji v Špietru bojo odparli osebno razstavo artiste Lugija Bradolin »Po vaseh Nediških dolin…attraverso i paesi delle Valli del Natisone«. Razstava bo odparta vsak dan od 16. do 18. Ob istih urah je odparto tudi Slovensko multmedialno okno.

 

Venerdì 20 aprile alla Beneèka galerija a San Pietro al Natisone verrà inaugurata la mostra personale dell’artista Luigi Bradolin »Po vaseh Nediških dolin…attraverso i paesi delle Valli del Natisone. La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle ore 16 alle 18, lo stesso orario di apertura del museo multimediale Smo.