13 settembre 2017 / 13. september 2017

Ne prezrite v Domu 15. septembra
Cosa c’è nel Dom del 15 settembre

Prva1617V izdaji z dne 15. septembra se petnajstdnevnik Dom osredotoča na dejstvo, da Dežela Fjk ni dodelila finančnih sredstev za nadaljevanje pouka slovenščine v Ukvah, Žabnicah in na Trbižu. Zato 250 učencev ne bo deležno te pomembne didaktične ponudbe. To dejanje odločno obsojajo združenje don Mario Cernet, Svet slovenskih organizacij-Sso in stranka Slovenska skupnost. »Slovenščina v šoli je priložnost za vse,« trdi podpredsednik Deželnega sveta, Igor Gabrovec, v zvezi s preedlogom uvajanja pouka slovenskega jezika in kulture v šole z italijanskim učnim jezikom, ki je ob nedavnem obisku v deželi prišel s strani ministrice za šolstvo, Valerie Fedeli. V uvodniku odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza, izhajajoč iz osebne šolske izkušnje, izpostavlja, da je v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini bistveno približati otroka slovenskemu jeziku in kulturi. Na verski strani je v ospredju Svetovni dan molitve za skrb stvarstva, ki ga je uvedel sveti oče Frančišek. Sledi članek o zadnjih večjih dogodkih v okviru letošnje romarske sezone v Porčinju, ob 162. oblietnici prikazovanj Marije »žanjice«. 8. septembra je na Stari gori slovenska beseda odmevala na 42. tradicionalnem škofijskem romanju. Številna je bila udeležba na sveti maši, ki jo je pred stogorskim svetišču vodil videnski nadškof, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ki se je tudi dotaknil nadškofijske reforme.Uspel je pohod do slapovih Preloh v Mažeruolah. Gre za prvo pobudo novonastale domače Pro loko, ki je tudi uredila prvo stezo. Stran o odnosu mladih z jezikom vsebuje pogovor s Karen Bordon, doma iz Bordona, vasice Idarske doline v občini Prapotno. V Bordonu le starejši še govorijo slovensko, v cerkvi je slovenščina prisotna preko pesmi. Na občini je slovenščina prisotna na dvojezičnih plakatih, pri izvedbi kakšnega čezmejnega projekta in ko gre za objavo knjig v oba jezika. V zadnjih letih so v občinskih šolah izvajali projekt, ki je vključeval poučevanje slovenščine. Za cesto, ki pelje v Slovenijo, mora skrbeti dežela. To zahteva občina Tipana, ki še trpi zaradi nastalih prometnih težav po avgustuskem neurju. V Žabnicah, v Kanalski dolini, so ob prvi obletnici smrti vaškega župnika in rektorja svetišča na Sv. Višarijah, mons. Dionisia Mateuciga darovali dve maši. 23. in 24. septembra bo prireditev »Jesenske dišave v Reziji« privabila k odkritju doline pod Kaninom. V nedeljo, 17. Septembra, bo na Kolovratu uprizoritev Kobariške bitke izpred sto let. Nastopilo bo skoraj 200 ljudi na tem odmevnem dogodku mednarodne razsežnosti. Prizorišče dogodka, ki ga bodo izvedeli tudi ob slabem vremenu, bodo preletela letala. Glavni organizator dogodka je kulturnozgodovinsko društvo Triglav, soorganizatorja pa sta Kobariški muzej in Občina Tolmin. Ekipa Valnatisone je z zmago proti Fulgorju uspešno začela nogometno prvenstvo in se uvrstila v osmino finala italijanskega pokala. Na zadnji strani bogat koledar dogodkov, med katerimi je tudi poimenovanje (15. septembra) ulice po arhitektu Valentinu Zaccaria Simonitti, v Čedadu vodeni ogled razstave «Mario Magajna fotograf» in po slovenskem Čedadu; nenazadnje Festival pohodništva vabi tudi na pohode po Benečiji.

L’edizione del 15 settembre del quindicinale Dom pone in evidenza la questione dell’insegnamento dello sloveno in Val Canale, nelle scuole dell’infanzia e primarie di Ugovizza, Camporosso e Tarvisio. La Regione non ha assegnato i finanziamenti pe garantire continuità all’insegnamento, privando così 250 bambini di questa importante opportunità. Sul Dom l’indignazione e il disappunto dell’associazione don Mario Cernet, della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e del partito sloveno Slovenska skupnost. «Sloveno a scuola opportunità per tutti» sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale Igor Gabrovec, che fa riferimento all’ipotesi di introduzione nelle scuole italiane dell’insegnamento della lingua e cultura slovena, ipotesi avanzata durante la sua recente visita in regione dal ministro all’Istruzione, Valeria Fedeli. Nell’editoriale il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, parte dal suo vissuto scolastico per sottolineare quanto sia importante avvicinare i bambini di Slavia friulana, Resia e Valcanale alla cultura e lingua slovene, indissolubilmente legate al territorio. La pagina di vita religiosa pone in primo piano la terza edizione della Giornata mondiale della preghiera per la cura del creato, che è stata introdotta da papa Francesco. Segue un articolo sulle celebrazioni a Porzus del 2 e 3 settembre nell’ambito del 162° anniversario delle apparizioni mariane. Lo scorso 8 settembre si è svolto il 42° pellegrinaggio tradizionale della Chiesa udinese a Castelmonte. Numerosa la partecipazione alla messa, arricchita da una lettura in lingua slovena e presieduta dall’arcivescovo mons. Bruno Mazzocato, che ha parlato della riforma diocesana. Successo della camminata alle cascate di Preloh organizzata a fine agosto a Masarolis dalla locale Pro loco. Si tratta della prima manifestazione promossa dal sodalizio e seguita all’allestimento del primo sentiero. La pagina riservata al rapporto dei giovani con la lingua è dedicata a Karen Bordon, originaria di Bordon nel comune di Prepotto, dove il locale dialetto sloveno è parlato dai più anziani ed è ancora vivo nel canto sacro e profano. Saltuario è l’uso della lingua slovena da parte dell’amministrazione comunale e da qualche anno è attivo l’insegnamento dello sloveno nella scuola primaria. «La viabilità di confine venga gestita dalla Regione», lo chiede il Comune di Taipana per i troppi disagi causati dal maltempo. Questo in primo piano nella pagina dedicata alle Valli del Torre. A Camporosso, in Valcanale, è stata celebrata una messa in occasione del primo anniversario dalla scomparsa di mons. Dionisio Mateucig, che è stato anche rettore del Santuario di Monte Lussari. Il 23 e 24 settembre l’evento «Profumi d’autunno a Resia» vi condurrà alla scoperta della vallata ai piedi del monte Canin. C’è grande attesa per la rievocazione storica di domenica 17 settembre sul Kolovrat della battaglia di Caporetto, cent’anni fa durante la prima guerra mondiale. Quasi 200 i protagonisti dell’evento, che avrà una dimensione internazionale, sarà sorvolato dagli aerei dell’epoca e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. L’appuntamento è per le 11 ed è organizzato dal circolo storicoculturale Triglav, dal museo di Kobarid e dal Comune di Tolmin. In primo piano nella pagina dello sport la Valnatisone, che ha iniziato bene il campionato di calcio con la vittoria netta sul Fulgor e si è qualificata agli ottavi di finale in Coppa Italia.

In ultima pagina un calendario denso di appuntamenti, tra i quali l’intitolazione il 15 settembre di una via a San Pietro all’architetto Valentino Zaccaria Simonitti, visite guidate alla mostra fotografica di Mario Magajna e della Cividale slovena e il Festival dell’escursionismo con un ricco programma di camminate nella vicina valle dell’Isonzo e nella Slavia friulana.