Uvodnik / Editoriale

15 settembre 2017 / 15. september 2017

»Presente« je bila parva moja italijanska besieda
«Presente» è stata la mia prima parola in italiano

Če grem nazaj vič ku 70 liet, do otuberja lieta 1946, kadar sam vstopu v parvi razred osnovne šuole, se lepuo zmislim, kakuo sam biu vstrašen, kàr sam parvič videu učiteljico. Kier pa nas je bluo puno, dva razreda an tarkaj iz moje vasì, sam se […]

31 agosto 2017 / 31. avgust 2017

Maša, ki nas darži kupe
La messa che ci tiene uniti

Tolo polietje smo imieli vič parložnosti, de bi slovesno praznovali naše patrone al’ pa opasila naših cierkvi. Imam šelè pred očmi te zadnje v Matajuru, v Oblici an posebno par Mariji Devici na Krasu v Dreki. Ku vsako lieto, se je zbralo tarkaj ljudi, ki so […]


14 luglio 2017 / 14. julij 2017

Polietni cajt včera an donas
L’estate di un tempo e quella d’oggi

Od varha svojih skor 77 let gledam na polietje z nieko nostalgijo. Ne za kar se je videlo zadnjo nediejo junja, kadar nas je dosegla tista velika sila glih ob koncu svete maše par Mariji Devici, pa za tiste lepe an tople dni, ki so nas […]

30 giugno 2017 / 30. junij 2017

Slovenščina bo učni jezik
Lo sloveno sarà lingua veicolare

Odbornik za šolstvo pri Občini Naborjet – Ovčja vas je sporočil, da bo septembra letos v vrtcu in prvih dveh razredih osnovne šole v Ukvah stekel poskusni trijezični oziroma večjezični pouk, saj bosta ob italijanščini, slovenščini in nemščini prisotni tudi furlanščina in angleščina. Ne gre dvomiti, […]


20 giugno 2017 / 20. junij 2017

Non per fede, ma per potere
Ne gre za vero, a za oblast

Da qualche tempo c’è un gran parlare di guerre di religione, dopo che è esploso il terrorismo di matrice islamica, che ha colpito l’Occidente, a cominciare dal tragico 11 settembre del 2001. Benché nelle azioni dei fanatici ci sia un evidente richiamo religioso, l’attacco agli Usa […]

1 giugno 2017 / 1. junij 2017

Majnca so korenine naše cierkve
La Pentecoste sta alle radici della nostra fede

Tisti, ki dielajo na puoju an presajajo drievja an venjike, vedo lepuo, kaj pomenijo kornine. Kàr se presajajo mlade flance, se muora skarbnuo ohraniti umarno zemljo, de kornine dobé, kar potrebujuejo od zemlje. Na tajšno vižo muoramo tudi skarbieti, de kornine naše cierkve na usahnejo, zak’ […]


19 maggio 2017 / 19. maj 2017

Zavihnimo rokave, čené na bo nič
Rimbocchiamoci le maniche o sarà la fine

Lansko lieto je bluo miesca maja veliko navdušenje po vsi Benečiji v parčakovanju, de se v naših dolinah, gorah an vaseh parkaže mitični »Giro d’Italia«. Zaries je velika kolesarska dirka šla skuoze našo deželo 20. maja. Vasi so bile vse oflokane, ljudjè so pozdravljali an ploskali […]

26 aprile 2017 / 26. april 2017

Žerjavica pod pepelam
La brace sotto la cenere

Vič ljudì mi tele zadnje cajte parnaša puno liepih, pomladanskih an velikonočnih novic, ki so povezane z Marijinem svetišču v Purčinju, kjer naj bi se lieta 1855 Božja Mati parkazala majhni deklici Tereziki Dush in z njo guorila po slovensko, takuo ki so guorili tenčas tamgor […]