Uvodnik / Editoriale

6 febbraio 2018 / 6. februar 2018

Jezik ljubezni
La lingua dell’amore

»Samo eno stvar bi vam rekel, ki se tiče vas. Posredovanje vere je možna le v narečju: v narečju družine, v narečju očeta in mame, babice in dedka. Potem bodo prišli kateheti in razvijali naprej prvo posredovanje vere z idejami, z razlago. A ne pozabite tega, […]

12 gennaio 2018 / 12. januar 2018

Oblietnice lahko pomagajo!
Meno male che abbiamo la nostra Costituzione

Za novo lieto 1948 je paršla v veljavo naša donašnja ustava (kostitucion). Kàr se ima 70 liet, se gre v penzijo, takuo de nie bluo velikega praznovanja ob okouni oblietnici. Ustavi pa muoramo dati veliko pozornost an spoštovanje, ne samo zak’ je glavni zakon daržave, ampà, […]


22 dicembre 2017 / 22. december 2017

Deset let brez prekletega konfina
Dieci anni senza il confine maledetto

Dvajseto stoletje je bilo zaznamovano z vojnami in s trpljenjem ljudi po vsem svetu. Vojne so povzročile milijone mrličev in pohabljencev, pa tudi mnogo nerešenih problemov in krivic. Veliki problemi so po vojnah nastali zaradi risanja novih mej, ki so bile pogosto zelo krivične; še prav […]

17 novembre 2017 / 17. november 2017

Katekizem v svojem jeziku je pravica
Il catechismo nella propria lingua è un diritto

Zdi se, de bomo mogli imeti tudi dvojezičen katekizem. Vičkrat smo se vprašali, kuo je tiste, de imamo dvojezično šuolo an v nji tudi učenje o kristjanski vieri, tega pa na moremo imeti v naših farah, četudi bi bluo vič staršu veselo tuolega. Nam se je […]


16 ottobre 2017 / 16. oktober 2017

Autarchia in vista
Avtarkija na obzorju

Qualizzaweb

Sono passati gli anni in cui si doveva contare sulla propria capacità di sopravvivenza a causa dell’embargo cui era costretta l’Italia dell’anteguerra, a causa della sua politica colonialista. E quando si adoperava l’aggettivo autarchico, ci si riferiva a prodotti scadenti. Adesso il pericolo è di altro […]

3 ottobre 2017 / 3. oktober 2017

Življenje za naše ljudi
La vita per la nostra gente

Že vičkrat smo dali novico, de bojo trije naši sodelavci praznovali življenski jubilej za 70 liet, ki so jih že dosegli. Giorgia Banchiga, Bepa Qualizze in Riccarda Ruttarja bomo počastili an z njimi zahvalili Boga v saboto, 7. otuberja par sveti maši po slovensko v Špietru. […]


15 settembre 2017 / 15. september 2017

»Presente« je bila parva moja italijanska besieda
«Presente» è stata la mia prima parola in italiano

Če grem nazaj vič ku 70 liet, do otuberja lieta 1946, kadar sam vstopu v parvi razred osnovne šuole, se lepuo zmislim, kakuo sam biu vstrašen, kàr sam parvič videu učiteljico. Kier pa nas je bluo puno, dva razreda an tarkaj iz moje vasì, sam se […]

31 agosto 2017 / 31. avgust 2017

Maša, ki nas darži kupe
La messa che ci tiene uniti

Tolo polietje smo imieli vič parložnosti, de bi slovesno praznovali naše patrone al’ pa opasila naših cierkvi. Imam šelè pred očmi te zadnje v Matajuru, v Oblici an posebno par Mariji Devici na Krasu v Dreki. Ku vsako lieto, se je zbralo tarkaj ljudi, ki so […]