Šport / Sport

15 giugno 2018 / 15. junij 2018

Turizem obeta Benečiji preporod
Il turismo nella rinascita della Slavia

1svet Jernej

Poletna sezona v Benečiji začenja z nekaterimi zanimivimi novosti, ki kažejo, kako turizem v dolinah ob Nediži in Teru, pa tudi v Reziji, napreduje v pravo smer in vliva novo upanje in pogum za prihodnost. Saj je turizem ekonomska panoga, na katero se stavi za preporod […]

15 giugno 2018 / 15. junij 2018

Uspelo Srečanje Šempetrov
Successo per l’incontro dei San Pietro

7skupna

Zbor Fajnabanda, pod vodstvan Davida Klodiča,  je v saboto, 9. junja, v Špietru pod tendonan, v šolskem centru, zapieu dobrodošlico osmim Šempetrom, ki so se udeležli 18. srečanja Šempetrov. Piran, Bistrica ob Sotli, Novo Mesto, Dravograd, Vrtojba, Žalec, Pivka, Savinjska dolina in avstrijski Šentjakob v Rožu: […]


14 giugno 2018 / 14. junij 2018

Dan posvečen naravi na Solbici
Giornata ambientale a Stolvizza

Stolvizza-di-Resia

Come ogni anno, sabato 16 giugno, si celebrerà a Stolvizza la 19a edizione della “Giornata dedicata all’Ambiente”, una iniziativa con la partecipazione di tanti resiani i quali, organizzati dalle Associazioni di Stolvizza, al motto “Pulito…….. è più bello”, procederanno alla ripulitura delle vie di Stolvizza, al […]

13 giugno 2018 / 13. junij 2018

Pohod po možerskih stezah
Camminata sui sentieri di Masarolis

Juanac

Anche quest’anno la Pro Loco di Masarolis/Mažeruola invita tutti gli interessati a trascorrere una giornata nella natura nell’ambito della 2. Camminata naturalistica, che si svolgerà domenica, 24 giugno. Il ritrovo per le iscrizioni è fissato alle 8.30 al centro sociale di Masarolis. Quest’anno la camminata prevede […]


27 aprile 2018 / 27. april 2018

Ko je celi Marsin gnal krave na pašo
Quando tutto Mersino saliva ai pascoli

7Marsin

V nediejo, 22. obrila, je Planinska družina Benečije pejala pohodnike gledat Marsinske kazone na Matajur. Ob 8. zjutra so se ušafal’ par mlekarnici v Gorenjin Marsinu anta so šli gledat kazone, o kerih je pisu že vič ku stuo liet odtuod geograf Francesco Musoni an opisu, […]

3 aprile 2018 / 3. april 2018

Na pohod po solbaških poteh
In cammino sui sentieri di Stolvizza

Rollei

Accattivante e tradizionale proposta dell’associazione ViviStolvizza che, ormai da anni, mette a disposizione di turisti, escursionisti, sportivi e villeggianti il progetto Sentieri Stolvizza, un contenitore di escursioni di cui fanno parte gli storici tracciati: Ta lipa pot; Il sentiero di Matteo; Pusti Gost, sulle tracce del […]


27 febbraio 2018 / 27. februar 2018

Uspehi Planinske družine Benečije
Planinska družina Benečije tra noi

13Pdb

Na 26. občnem zboru Planinske družine Benečije, ki je biu v petak, 23. februarja, v večnamenski dvorani v Sauodnji, je član društva Pio Canalaz parjeu šenk, zauoj, ki je lanske lieto napravu narvič dežurstva v koči (kar 14) an so noni dobil’ pail za te male […]

2 febbraio 2018 / 2. februar 2018

Z električnim kolesom v Tipano
A Taipana in bici elettrica

Tipana

Il turismo slow, e in particolare quello legato alle biciclette, rappresenta in tutta la regione un fenomeno in costante e inaspettata crescita, anche grazie alla realizzazione di numerose piste ciclabili dai monti al mare. Per i territori transfrontalieri di Taipana, in particolare quello che collega Friuli […]