Kultura / Cultura

22 giugno 2018 / 22. junij 2018

Fondi per le organizzazioni slovene
Sredstva za slovenske organizacije

Roberti Pierpaolo

Per le attività sviluppate nel 2018 i principali enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia potranno contare su 6.150.000 euro di contributi. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, sicurezza e politiche comunitarie, Pierpaolo Roberti (nella foto). […]

18 giugno 2018 / 18. junij 2018

Že 20 let Pro loco drži živ Purčinj
Porzus, 20 anni di Pro loco in paese

Purcinj

V nediejo, 27. maja, je biu v Purčinju pomladanski praznik, znotra kerega je biu 23. naravno-zgodovinski pohod. Pohod je biu arzpartjen v dva kosa: te parvi dug 10 km je od Purčinja peju do planine (malghe), od kod se na adnin kraju vide Karnajska dolina, Stol, […]


15 giugno 2018 / 15. junij 2018

Turizem obeta Benečiji preporod
Il turismo nella rinascita della Slavia

1svet Jernej

Poletna sezona v Benečiji začenja z nekaterimi zanimivimi novosti, ki kažejo, kako turizem v dolinah ob Nediži in Teru, pa tudi v Reziji, napreduje v pravo smer in vliva novo upanje in pogum za prihodnost. Saj je turizem ekonomska panoga, na katero se stavi za preporod […]

15 giugno 2018 / 15. junij 2018

Uspelo Srečanje Šempetrov
Successo per l’incontro dei San Pietro

7skupna

Zbor Fajnabanda, pod vodstvan Davida Klodiča,  je v saboto, 9. junja, v Špietru pod tendonan, v šolskem centru, zapieu dobrodošlico osmim Šempetrom, ki so se udeležli 18. srečanja Šempetrov. Piran, Bistrica ob Sotli, Novo Mesto, Dravograd, Vrtojba, Žalec, Pivka, Savinjska dolina in avstrijski Šentjakob v Rožu: […]


15 giugno 2018 / 15. junij 2018

Rezijanski učenci za okolje
Gli alunni di Resia per l’ambiente

11Raccolta rifiuti Resia

Lentamente l’anno scolastico sta volgendo al termine, ma le attività didattiche proseguono con iniziative più consone al clima e all’atmosfera di questo periodo dell’anno, ma sempre con valenza fortemente educativa per tutti gli alunni che si stanno preparando a vivere le meritate vacanze. Proprio a un’iniziativa […]

15 giugno 2018 / 15. junij 2018

Ovrednotili so narečje s projektom
Il dialetto sloveno in un progetto

11Zakljucna prireditev v Ukvah

V ponedeljek, 11. junija, se je pred navdušenim občinstvom v večnamenski dvorani v Ukvah odvijala posebna prireditev v domačem slovenskem narečju, sicer s projektiranjem nadnapisov v knjižnem jeziku in italijanščini za tiste, ki narečja ne obvladajo. Nastop, ki so ga sooblikovali predvsem otroci, ki hodijo v […]


15 giugno 2018 / 15. junij 2018

2. svetovna vojna v stripu (65)
La 2ª guerra mondiale a fumetti (65)

Moj dnevnik 65 evidenza

Lieta 1945  je končala druga svetovna vojska. Kar se je pred njo, med njo in po nji gajalo v Benečiji, je lazajnski famoštar g. Antonio Cuffolo (1889-1959) napisu v dnevnikah po slovensko in po italijansko. V drugi pregledani in dopunjeni izadaji, ki jo je urediu Giorgio […]

5 giugno 2018 / 5. junij 2018

Prihaja avtobus “Benečija gor in dol”
Su e giù per la Benecia in autobus

Hop on web

V soboto, 23. junija, bo na Kobariškem ponovno začel voziti avtobus Hop ON Hop OFF Kobarid, ki bo povezoval podeželje, oddaljene turistične točke, kopališča ob Nadiži in izhodišča za pohodniške ter kolesarske izlete s središčem Kobarida. Do 31. avgusta bo vozil vsak dan in bo omogočal tudi  […]