Komentarji / Commenti

19 maggio 2017 / 19. maj 2017

Zavihnimo rokave, čené na bo nič
Rimbocchiamoci le maniche o sarà la fine

Lansko lieto je bluo miesca maja veliko navdušenje po vsi Benečiji v parčakovanju, de se v naših dolinah, gorah an vaseh parkaže mitični »Giro d’Italia«. Zaries je velika kolesarska dirka šla skuoze našo deželo 20. maja. Vasi so bile vse oflokane, ljudjè so pozdravljali an ploskali […]

26 aprile 2017 / 26. april 2017

Žerjavica pod pepelam
La brace sotto la cenere

Vič ljudì mi tele zadnje cajte parnaša puno liepih, pomladanskih an velikonočnih novic, ki so povezane z Marijinem svetišču v Purčinju, kjer naj bi se lieta 1855 Božja Mati parkazala majhni deklici Tereziki Dush in z njo guorila po slovensko, takuo ki so guorili tenčas tamgor […]


14 aprile 2017 / 14. april 2017

Vstali Kristus daje moč in upanje našim vasem
Il Cristo risorto dà forza e speranza ai nostri paesi

Za glih reči, nimamo dost parložnost’, de bi pieli »Aleluja«, zak’ nam na manjkajo preglavce, skarbi an razočaranja. Velika noč pa nas vabi h petju, zak’ tele je ta parvi odgovor, ki ga dajemo prù našim težavam. Tela je ta parva pot, de bi znali preomagati […]

3 aprile 2017 / 3. april 2017

Lo sloveno torni nel catechismo
Potrebujemo tudi verouk v slovenščini

Mi ha fatto gran piacere l’iniziativa dell’Unione dei circoli sportivi sloveni in Italia-Zšsdi e della Planinska družina Benečije di accompagnare le varie attività per gli allievi dell’istituto comprensivo bilingue (ma non solo) con l’uso dello sloveno. La lingua, infatti, deve essere parlata nella vita quotidiana, estendendola […]


17 marzo 2017 / 17. marec 2017

Puno diela, malo pardiela
Tanto lavoro, pochi risultati

Zadnje dvie številke Doma smo posvetili katastrofalnemu padcu prebivalcu v Benečiji – 398 manj od lieta 2011 samuo v Nediških dolinah –, an 23 par stuo manj otruok ku lani v vartcah. Če puojdemo takuo naprì, nimamo dost trošta za ostanek. An če v nase kraje […]

6 marzo 2017 / 6. marec 2017

In cammino verso la libertà
Post čas svobode

La primavera ha i colori ed il profumo della libertà. In queste settimane, percorrendo le strade delle Valli, vediamo sui bordi e sui crinali delle stesse un tappeto di bucaneve e, nelle zone più esposte al sole, anche le primule, che con il loro colore giallo, […]


20 febbraio 2017 / 20. februar 2017

Se pur assurda e complessa…
Čeprav nesmiselno in kompleksno …

La canzone di Fiorella Mannoia al festival di Sanremo potrebbe essere una risposta rispettosa e di speranza alla lettera di pessimismo cosmico, che il trentenne Michele ci ha lasciato in eredità. Di fronte alla sua tragedia non possiamo provare che un sentimento di cristiana pietà, che […]

3 febbraio 2017 / 3. februar 2017

Zbuogam Benečija
Addio Benecia

Al’ bomo muorali spet ruomati na Staro Goro an prositi od Matere Božje zaščito za naš obstoj, ki je ogrožen takuo politično kot cerkveno? Vemo, de deželna politika ima velike načarte, kjer ima pred sabo velike skupnosti, a mi smo majhana skupnost, ki lahko obdarža svoj […]