Komentarji / Commenti

17 novembre 2017 / 17. november 2017

Katekizem v svojem jeziku je pravica
Il catechismo nella propria lingua è un diritto

Zdi se, de bomo mogli imeti tudi dvojezičen katekizem. Vičkrat smo se vprašali, kuo je tiste, de imamo dvojezično šuolo an v nji tudi učenje o kristjanski vieri, tega pa na moremo imeti v naših farah, četudi bi bluo vič staršu veselo tuolega. Nam se je […]

16 ottobre 2017 / 16. oktober 2017

Autarchia in vista
Avtarkija na obzorju

Qualizzaweb

Sono passati gli anni in cui si doveva contare sulla propria capacità di sopravvivenza a causa dell’embargo cui era costretta l’Italia dell’anteguerra, a causa della sua politica colonialista. E quando si adoperava l’aggettivo autarchico, ci si riferiva a prodotti scadenti. Adesso il pericolo è di altro […]


3 ottobre 2017 / 3. oktober 2017

Življenje za naše ljudi
La vita per la nostra gente

Že vičkrat smo dali novico, de bojo trije naši sodelavci praznovali življenski jubilej za 70 liet, ki so jih že dosegli. Giorgia Banchiga, Bepa Qualizze in Riccarda Ruttarja bomo počastili an z njimi zahvalili Boga v saboto, 7. otuberja par sveti maši po slovensko v Špietru. […]

22 settembre 2017 / 22. september 2017

Sredstev za slovenščino še ni
Ancora senza fondi per lo sloveno

bach

Posvetovalna komisija za slovensko jezikovno manjšino dežele Furlanije – Julijske krajine, ki je zasedala v Trstu 20. septembra, ni odobrila nadaljnjega financiranja slovenščine v vrtcih in šolah Kanalske doline. Gre za okoli 16.000 evrov sredstev letno, pri katerih se je zapletlo ob začetku šolskega leta, poroča […]


15 settembre 2017 / 15. september 2017

»Presente« je bila parva moja italijanska besieda
«Presente» è stata la mia prima parola in italiano

Če grem nazaj vič ku 70 liet, do otuberja lieta 1946, kadar sam vstopu v parvi razred osnovne šuole, se lepuo zmislim, kakuo sam biu vstrašen, kàr sam parvič videu učiteljico. Kier pa nas je bluo puno, dva razreda an tarkaj iz moje vasì, sam se […]

14 luglio 2017 / 14. julij 2017

Polietni cajt včera an donas
L’estate di un tempo e quella d’oggi

Od varha svojih skor 77 let gledam na polietje z nieko nostalgijo. Ne za kar se je videlo zadnjo nediejo junja, kadar nas je dosegla tista velika sila glih ob koncu svete maše par Mariji Devici, pa za tiste lepe an tople dni, ki so nas […]


30 giugno 2017 / 30. junij 2017

Slovenščina bo učni jezik
Lo sloveno sarà lingua veicolare

Odbornik za šolstvo pri Občini Naborjet – Ovčja vas je sporočil, da bo septembra letos v vrtcu in prvih dveh razredih osnovne šole v Ukvah stekel poskusni trijezični oziroma večjezični pouk, saj bosta ob italijanščini, slovenščini in nemščini prisotni tudi furlanščina in angleščina. Ne gre dvomiti, […]

20 giugno 2017 / 20. junij 2017

Non per fede, ma per potere
Ne gre za vero, a za oblast

Da qualche tempo c’è un gran parlare di guerre di religione, dopo che è esploso il terrorismo di matrice islamica, che ha colpito l’Occidente, a cominciare dal tragico 11 settembre del 2001. Benché nelle azioni dei fanatici ci sia un evidente richiamo religioso, l’attacco agli Usa […]