Komentarji / Commenti

14 luglio 2017 / 14. julij 2017

Polietni cajt včera an donas
L’estate di un tempo e quella d’oggi

Od varha svojih skor 77 let gledam na polietje z nieko nostalgijo. Ne za kar se je videlo zadnjo nediejo junja, kadar nas je dosegla tista velika sila glih ob koncu svete maše par Mariji Devici, pa za tiste lepe an tople dni, ki so nas […]

30 giugno 2017 / 30. junij 2017

Slovenščina bo učni jezik
Lo sloveno sarà lingua veicolare

Odbornik za šolstvo pri Občini Naborjet – Ovčja vas je sporočil, da bo septembra letos v vrtcu in prvih dveh razredih osnovne šole v Ukvah stekel poskusni trijezični oziroma večjezični pouk, saj bosta ob italijanščini, slovenščini in nemščini prisotni tudi furlanščina in angleščina. Ne gre dvomiti, […]


20 giugno 2017 / 20. junij 2017

Non per fede, ma per potere
Ne gre za vero, a za oblast

Da qualche tempo c’è un gran parlare di guerre di religione, dopo che è esploso il terrorismo di matrice islamica, che ha colpito l’Occidente, a cominciare dal tragico 11 settembre del 2001. Benché nelle azioni dei fanatici ci sia un evidente richiamo religioso, l’attacco agli Usa […]

1 giugno 2017 / 1. junij 2017

Majnca so korenine naše cierkve
La Pentecoste sta alle radici della nostra fede

Tisti, ki dielajo na puoju an presajajo drievja an venjike, vedo lepuo, kaj pomenijo kornine. Kàr se presajajo mlade flance, se muora skarbnuo ohraniti umarno zemljo, de kornine dobé, kar potrebujuejo od zemlje. Na tajšno vižo muoramo tudi skarbieti, de kornine naše cierkve na usahnejo, zak’ […]


19 maggio 2017 / 19. maj 2017

Zavihnimo rokave, čené na bo nič
Rimbocchiamoci le maniche o sarà la fine

Lansko lieto je bluo miesca maja veliko navdušenje po vsi Benečiji v parčakovanju, de se v naših dolinah, gorah an vaseh parkaže mitični »Giro d’Italia«. Zaries je velika kolesarska dirka šla skuoze našo deželo 20. maja. Vasi so bile vse oflokane, ljudjè so pozdravljali an ploskali […]

26 aprile 2017 / 26. april 2017

Žerjavica pod pepelam
La brace sotto la cenere

Vič ljudì mi tele zadnje cajte parnaša puno liepih, pomladanskih an velikonočnih novic, ki so povezane z Marijinem svetišču v Purčinju, kjer naj bi se lieta 1855 Božja Mati parkazala majhni deklici Tereziki Dush in z njo guorila po slovensko, takuo ki so guorili tenčas tamgor […]


14 aprile 2017 / 14. april 2017

Vstali Kristus daje moč in upanje našim vasem
Il Cristo risorto dà forza e speranza ai nostri paesi

Za glih reči, nimamo dost parložnost’, de bi pieli »Aleluja«, zak’ nam na manjkajo preglavce, skarbi an razočaranja. Velika noč pa nas vabi h petju, zak’ tele je ta parvi odgovor, ki ga dajemo prù našim težavam. Tela je ta parva pot, de bi znali preomagati […]

3 aprile 2017 / 3. april 2017

Lo sloveno torni nel catechismo
Potrebujemo tudi verouk v slovenščini

Mi ha fatto gran piacere l’iniziativa dell’Unione dei circoli sportivi sloveni in Italia-Zšsdi e della Planinska družina Benečije di accompagnare le varie attività per gli allievi dell’istituto comprensivo bilingue (ma non solo) con l’uso dello sloveno. La lingua, infatti, deve essere parlata nella vita quotidiana, estendendola […]