Aktualno / Attualità

22 giugno 2018 / 22. junij 2018

Fondi per le organizzazioni slovene
Sredstva za slovenske organizacije

Roberti Pierpaolo

Per le attività sviluppate nel 2018 i principali enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia potranno contare su 6.150.000 euro di contributi. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, sicurezza e politiche comunitarie, Pierpaolo Roberti (nella foto). […]

18 giugno 2018 / 18. junij 2018

Dela na cestah za Tamora in Drejan
Tamoris e Reant, lavori sulle strade

8Sabbadini

È passato oltre un anno da quando il sindaco di Torreano/Tauorjana, Roberto Sabbadini, ha disposto il divieto di transito su un tratto della strada che da Tamoris/Tamora, sopra Masarolis/Mažeruola, si dirige verso il monte Joanaz, proseguendo in direzione di Canebola/ Čaniebola e della Slovenia. Dovuta a […]


15 giugno 2018 / 15. junij 2018

Turizem obeta Benečiji preporod
Il turismo nella rinascita della Slavia

1svet Jernej

Poletna sezona v Benečiji začenja z nekaterimi zanimivimi novosti, ki kažejo, kako turizem v dolinah ob Nediži in Teru, pa tudi v Reziji, napreduje v pravo smer in vliva novo upanje in pogum za prihodnost. Saj je turizem ekonomska panoga, na katero se stavi za preporod […]

15 giugno 2018 / 15. junij 2018

Uspelo Srečanje Šempetrov
Successo per l’incontro dei San Pietro

7skupna

Zbor Fajnabanda, pod vodstvan Davida Klodiča,  je v saboto, 9. junja, v Špietru pod tendonan, v šolskem centru, zapieu dobrodošlico osmim Šempetrom, ki so se udeležli 18. srečanja Šempetrov. Piran, Bistrica ob Sotli, Novo Mesto, Dravograd, Vrtojba, Žalec, Pivka, Savinjska dolina in avstrijski Šentjakob v Rožu: […]


15 giugno 2018 / 15. junij 2018

V Subidu neizkoriščen potencial
A Subit un potenziale non sfruttato

6Centro Lipa Subit

Non si tratta dell’unico caso in regione, né tantomeno nella Slavia Veneta, ma il mancato sfruttamento delle potenzialità di alcune delle strutture di Subit/Subid non lascia indifferenti né i residenti né i turisti di passaggio. Subit si trova al confine con Prossenicco/Prosnid, frazione di Taipana, e […]

15 giugno 2018 / 15. junij 2018

Ovrednotili so narečje s projektom
Il dialetto sloveno in un progetto

11Zakljucna prireditev v Ukvah

V ponedeljek, 11. junija, se je pred navdušenim občinstvom v večnamenski dvorani v Ukvah odvijala posebna prireditev v domačem slovenskem narečju, sicer s projektiranjem nadnapisov v knjižnem jeziku in italijanščini za tiste, ki narečja ne obvladajo. Nastop, ki so ga sooblikovali predvsem otroci, ki hodijo v […]


14 giugno 2018 / 14. junij 2018

O Slovencih v mestem svetu Vidna
In consiglio a Udine sugli sloveni

Giovanni Marsico web

V Vidnu živi tavžinte ljudi s slovenskimi koreninami. Puno izmed njih želi ohraniti svoj jezik in kulturo, kakor že vič liet dokazujejo tečaji slovenskega jezika in kulture za odrasle, v sklopu projekta Interkultura, ki ga financira Občina Viden, in dejavnosti v slovenščini za otroke, ki jih […]

14 giugno 2018 / 14. junij 2018

Ne prezrite v Domu 15. junija
Uscito il Dom del 15 giugno

testataNEW

Dom v izdaji ob polovici junija postavlja v ospredje preporod, ki ga ob začetku poletne sezone Benečiji obeta turizem z zanimivimi pridobitvami. Gre za pot za kolesa na električni pogon, čezmejni avtobus in mrežo pešpoti za pohodnike. V uvodniku odgovorni urednik mons. Marino Qualizza, v zvezi […]