Članki / Articoli

20 febbraio 2018 / 20. februar 2018

Pismo o nameri za sodelovanje
Dagli intenti alla collaborazione

Kobarid 19-2-2018

V ponedeljek, 19. februarja, se je župan Občine Tipana Alan Cecutti z ostalimi predstavniki čezmejnih občin sestal z županom Občine Kobarid Robertom Kavčičem, svetovalcem za gospodarstvo iz občinske uprave Občine Kobarid Tomažem Skočirjem in direktorico Posoškega razvojnega centra Almiro Pirih. Prisotni so pregledali in pojasnili vsebino […]

16 febbraio 2018 / 16. februar 2018

Vrsta političnih in drugih napak
Ma non perdiamo la speranza

Igor Jelen

Pred demografsko, socialno in gospodarsko sliko Benečije, Rezije in Kanalske doline ugotavljamo, da tako katastofalnih primerov kot v furlanskem predalpskem svetu ni v celotnih Alpah. Seveda je izseljevanje za razne periferične kraje v Zahodnih Alpah, na Apeninu, in drugod po Evropi in po svetu značilno, a […]


16 febbraio 2018 / 16. februar 2018

Manj vpisov v otroške vrtce
Meno iscritti alle scuole d’infanzia

7sola

Tudi po slovensko se bo hlietu učilo skor 60% otruok vartcu in 51% primarnih šuol Nediških dolin. Dramatično demografsko stanje v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini se seviede pozna v številu vpisu v parvo lieto vrtca za šuolsko lieto 2018-2019. Manj bo otruok v Nediških dolinah, […]

16 febbraio 2018 / 16. februar 2018

»Cluster« za čezmejno sodelovanje
Un «cluster» per progetti europei

5zupani

Forse è la volta buona. Dopo la tavola rotonda a Kobarid, in occasione del 48° Incontro degli sloveni della provincia di Udine e dell’Alta valle dell’Isonzo, i sindaci del versante italiano e di quello sloveno, hanno impresso una forte accelerazione al processo di collaborazione. Anche perché […]


16 febbraio 2018 / 16. februar 2018

Tri ure slovenščine za celo šolsko leto
Tre ore di sloveno per anno scolastico

Back to school concept collage

Ne gre za pustno šalo. Verjeli ali ne, so v letošnjem šolskem letu osnovni šoli v Prapotnem dodelili finančna sredstva le za petnajst ur pouka slovenščine. Se pravi po tri ure za vsaki razred! Kaj se otroci lahko naučijo v 180 minutah, si vsakdo lahko predstavi. […]

16 febbraio 2018 / 16. februar 2018

V kraju Ta na meji bodo obnovili hotel
Albergo in restauro a Tanamea

10Ai ciclamini

Via libera al progetto per il restauro integrale dell’albergo «Ai Ciclamini» di Tanamea/Ta na meji, in Alta Val Torre, immobile di proprietà del Comune di Lusevera/Bardo e concesso in comodato all’Ente Parco Prealpi Giulie. Grazie a un finanziamento erogato dalla Regione al Parco, di 500 mila […]


16 febbraio 2018 / 16. februar 2018

Tečaj za brusače na Solbici
Arrotini per fare impresa

11Gruppo di corsisti

Sabato, 27 gennaio, al Museo dell’Arrotino di Stolvizza/Solbica, si è svolta la prima lezione del «Laboratorio di affilatura tradizionale, con nozioni storico culturali, materiali e tecniche del mestiere/Nawüčimo se brüsit, spoznejo kej od naše štorje, kulture anu od isaga dëla», organizzato dal Comitato Associativo Monumento all’Arrotino […]

16 febbraio 2018 / 16. februar 2018

Dekanija Trbiž dandanes
La forania di Tarvisio oggi

11Trbiz

Non tutti lo ricorderanno, ma il 10 febbraio del 1933 Papa Pio XI incorporò definitivamente nell’arcidiocesi di Udine il decanato di Tarvisio, che in passato era appartenuto alla diocesi di Gurk, e la parrocchia di Fusine in Valromana, che in passato era appartenuta alla diocesi di […]